odpovědnost

Stejně jako naše projekty, i my sami se snažíme být maximálně společensky odpovědní. A to zejména v těchto oblastech:

Ekonomická

odmítáme korupci

jsme transparentní

pěstujeme dobré obchodní vztahy

ctíme ochranu duševního vlastnictví

Sociální

věříme ve smysl filantropie

komunikujeme otevřeně

dbáme na dodržování lidských práv

prosazujeme pracovní standardy

Environmentální

zastáváme myšlenku šetrné produkce

chováme se ekologicky v každodenním provozu

chráníme přírodní zdroje

Napište nám: