projekty

V souladu s našimi hodnotami jsme již zrealizovali čtyři projekty,

z nichž dva – coworkingové centrum IN-SPIRO Praha a spolupráci s aplikací SPACE SPY v roce 2020 ukončujeme

a dva – náš vlajkový projekt MY TREE a projekt PLAY SAFE - zůstávají naší hlavní náplní.

IN-SPIRO Praha (2014 - 2020)

Projekt zaměřený na podporu zajímavých podnikatelských nápadů a rozvoj komunity. Coworkingové centrum pro každého, včetně start-upů.

     Coworkingové centrum pro každého, včetně start-upů, na podporu zajímavých podnikatelských nápadů a rozvoj komunity, jsme založili v dubnu 2014 v pražských Holešovicích jako náš první projekt. Už na konci roku 2014 jeho interiér vyhrál celostátní soutěž inovativních kancelářských konceptů Zasedačka roku.

     IN-SPIRO se slibně rozjelo a i přes velkou konkurenci našlo dost brzy své místo na trhu. Ke svým standardním službám přidávalo zajímavé, vzdělávací a užitečné aktivity a akce, takže upoutalo pozornost mnohých začínajících podnikatelů a dokonce si ho zvolila za své „místo“ i prestižní skupina Holky z marketingu, sdružující ženy z celé ČR, které se zajímají o marketing, reklamu a technologie.

     Věděli jsme od začátku, že od projektů tohoto druhu nelze očekávat žádný velký zisk, takže jsme počítali s tím, že ho budeme dotovat. I když v průběhu let jeho tržby stoupaly, byl pro nás celou svou existenci projektem mínusovým (ztráta cca milion Kč ročně). Nakonec jsme byli nuceni, v rámci nejisté situace „zavíraček“ v období koronavirové pandemie a také pod tlakem plánovaného stěhování (budova, kde IN-SPIRO sídlí, je určena k demolici), jeho činnost ke konci roku 2020 ukončit.

     Coworking IN-SPIRO jsme měli rádi, byl pro nás přínosem i velkou zkušeností a jsme na něj hrdí. Jeho zavření rozhodně nevnímáme jako prohru – ale spíše tak, že jsme si ho pořídili „jaksi moc brzy,“ kdy mu nepřála turbulentní doba, plná nejistot a nečekaných zvratů. I když jsme se pandemickému diktátu „on-line“ a „home-office“ a dalším okolnostem nakonec přizpůsobili, nic to nemění na našem názoru, že vyspělé a bohaté firmy by podobná centra na podporu začínajících podnikatelů měly ve svém portfoliu mít, aby pomáhaly! Nevylučujeme proto, že v budoucnosti, za příznivější společensko-ekonomické situace, coworking opět otevřeme.

 

 

 

 

 

 

 

MY TREE (2015 - stále)

Z poněkud bláznivého nápadu „vysadíme na Zemi miliardu stromů“ vznikl mnohaletý perspektivní a inovativní projekt, s reálným potenciálem růstu, který se stal naší hlavní náplní.

 

 

 

 

 

     Vlajkový projekt MY TREE společnosti DEGIRANS SE je unikátní v mnoha směrech. Především tím, že se ho můžou zúčastnit i malí investoři, kteří by v jiných společnostech, zabývajících se „stromovým byznysem,“ neměli šanci. Je také etický - zaměřený na udržitelný rozvoj společnosti a na osobní růst jednotlivců, s důrazem na vytváření dostatečných finančních rezerv pro jejich svobodný život. Je tzv. pro každého…

     Jelikož cílem DEGIRANS SE je růst majetku společnosti, v rámci projektu MY TREE to pak znamená především nakupovat a pronajímat půdu vhodnou pro pěstování rychle rostoucích dřevin. Pro MY TREE je v této souvislosti naprosto klíčová spolupráce s přátelským projektem MY TREES, který na pozemcích DEGIRANS SE sází a pěstuje rychle rostoucí stromy.

     Nově vysazené a ekologicky pěstované stromy MY TREES, které již od roku 2019 rostou na půdě v majetku DEGIRANS SE v Kolumbii, vedle toho, že budou v horizontu pár let dávat kvalitní a vysoce ceněné dřevo – tedy zdroj příjmů pro akcionáře a investory DEGIRANS SE - pomůžou nahradit nelegálně těžené vzácné velikány z deštných pralesů. Současně už slouží ke zlepšení stavu krajiny a ovzduší. Eukalypty totiž zvlášť účinně brání vysychání krajiny, vážou oxid uhličitý a omezují globální oteplování. Ne nadarmo je eukalyptus nazýván „stromem zázraků“, „diamantem lesů“ či „stromem života.“ Dalším skvělým efektem projektu je i to, že práce na stromových plantážích přináší vítanou obživu místním lidem.

·       Investoři společnosti DEGIRANS SE, kteří projekt MY TREE podpořili, svou investici v horizontu cca 7 – 12 let výhodně zhodnotí, ale mají zároveň i možnost si postupně vybudovat osobní finanční pohodu, až finanční nezávislost v rámci přátelského projektu MY TREES jako networkeři (což můžou, ale nemusejí využít). Jako nástroj pro splnění tohoto cíle bylo zvoleno netradiční propojení nejmodernější formy síťového marketingu a „zeleného” eko-byznysu.

       Perspektiva projektu MY TREE je „jištěna“ nejen jeho samotným obsahem a tím, že DEGIRANS SE a MY TREES jsou v přátelském vztahu, ale především faktem, že rychle rostoucí stromy jsou pěstovány na půdě, která je majetkem společnosti DEGIRANS SE. Ta ji pronajímá projektu MY TREES a získává tím pravidelný zisk z nájmu, s potenciálem pravidelného růstu (počet nově vysazených stromů každoročně roste a výši nájmu podle kolumbijských zvyklostí určuje množství pěstovaných stromů).

 

Projekt MY TREE – hlavní události:

  • Vznik fungujícího projektu MY TREE si vyžádal tříletou pečlivou přípravu: od důkladné analýzy a zmapování trhů a burz s komoditami a vyhledání důležitých informací a kontaktů, přes získání prvních investorů a konzultace s právníky a experty na stromový byznys a úzkou spolupráci s příslušnými profesními a vládními obchodními organizacemi v ČR a Kolumbii, až po stavbu realizačního týmu projektu.
  • Výběr a nákup vhodného pozemku pro pěstování rychle rostoucích stromů v Latinské Americe: společnost DEGIRANS SE koupila pro projekt MY TREE pozemek El Morichal v Kolumbii, v oblasti Vichada, o rozloze cca 1000 ha.
  • Uzavření smlouvy o pronájmu tohoto pozemku mezi jejím majitelem DEGIRANS SE a společností PERFECT NETWORK Inc./MY TREES (MLM platforma), která na ní pěstuje stromy MY TREES.
  • V roce 2019 bylo v Kolumbii na půdě, která je v majetku DEGIRANS SE, úspěšně vysazeno prvních 43 675 stromů.
  • V roce 2020, navzdory světové pandemii, bylo úspěšně vysazeno dalších 33 325 rychle rostoucích stromů.
  • Aktuálně tedy na půdě DEGIRANS SE spokojeně a velmi rychle roste, na více než 50 hektarech, již 77 000 zdravých eukalyptů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spacespy (2016 - 2020)

Unikátní geolokační aplikace s prvky sociální sítě, s mnoha praktickými funkcemi pro osobní život i pro podnikání. -

     Nová, unikátní geolokační aplikace SpaceSpy s prvky sociální sítě a mnoha praktickými funkcemi pro osobní život i podnikání, nás v roce 2016 zaujala natolik, že se společnost DEGIRANS SE rozhodla tento technologický start-up podpořit jako investor. Autorem Spacespy je Slovák Richard Olšovský.

     Aplikace je určena k praktickému geolokačnímu vyhledání možností stravování, ubytování, cestování, kulturních, společenských či sportovních akcí, atd. v lokalitě, kterou si na mapě určíte, stejně jako k vyhledání přátel, abyste s nimi „třeba teď hned“ vyrazili na kolo, na drink, zkrátka kamkoli. Má ale ještě i další funkce, jako např. chat zdarma či hromadnou placenou zprávu, levnější než bývá běžná reklama (více na www.spacespy.net)

     Ještě v roce 2016 došlo k uzavření smlouvy mezi DEGIRANS SE a společností majitele a provozovatele SpaceSpy o tzv. konvertibilní půjčce, kdy jsme nainvestovali 240 000 Euro do technologií a dalšího vývoje Spacespy.  Zúčastnili jsme se příprav reklamních kampaní s cílem sledovat, jak trh v ČR na appku reaguje. Jako zdařilou jsme mohli vyhodnotit celoroční geolokační hru 2017 nazvanou Chyť si litr, v níž jsme za minimálních marketingových nákladů zjišťovali, kdo je cílová skupina. Dokonce jsme dostali i pozvánku do Singapuru na World Wealth Creation Conference a v listopadu 2017 jsme tam se SpaceSpy odjeli jako start-up ve fázi alfa…

     Společnost DEGIRANS SE pochopitelně nemohla obsah, ani tempo vývoje SpaceSpy nijak ovlivnit. Jako investor aplikaci pomáhala, avšak neměla nikdy ambice být jejím hlavním investorem. Navíc, v průběhu let se další projekty DEGIRNAS SE vyvinuly tak, že SpaceSpy přestala být s nimi kompatibilní a vůbec už nezapadala do projektového portfolia společnosti.

    Tento důvod, spolu s hlavním faktem – že společnost DEGIRANS SE už smluvně splnila vůči SpaceSpy všechno, co splnit měla, vedly DEGIRANS SE k tomu, že oficiálně se SpaceSpy ukončila spolupráci. Od smlouvy jsme odstoupili dne 9. 4. 2020, s následným návrhem dohody o vypořádání.

     Za naši cestu, kterou jsme ušli spolu se SpaceSpy, jsme ale rozhodně rádi – byla pro nás cennou podnikatelskou zkušeností. Také jsme jejím prostřednictvím zblízka nahlédli do zajímavého a inspirativního světa start-upů. Z poznatků, které jsme na této cestě nasbírali, budeme ještě dlouho čerpat.

     Appce SpaceSpy upřímně přejeme, aby se stala tím, čím chce být – globálním hráčem na poli geolokačních aplikací.

 

 

 

 

 

 

PLAY SAFE (2016 - stále)

Projekt pro diverzifikaci rizika, pouze pro investory

     Projekt pro diverzifikaci rizika, pouze pro investory, určený výhradně našim akcionářům. Jeho obsahem je nákup nemovitostí a dalších výhodných komodit - tak, aby společnost DEGIRANS SE byla co nejvíce jištěna. Jelikož všechny předchozí projekty jsou z pohledu investorů zcela přirozeně spojeny s určitými riziky, rozhodli jsme se přidat do portfolia DEGIRANS SE ještě PLAY SAFE, konkrétně byty v majetku naší společnosti, určené k pronájmu. Jde dlouhodobě o náš „nejpohodovější“ projekt. Všechny investiční byty jsou plně obsazené a s nájemníky nejsou žádné větší problémy, které by nás nadměrně zatěžovaly.

 

 

 

 

 

Napište nám: