Hlasování­ PER ROLLAM - HLASOVACÍ LÍSTEK

Vážení a milí akcionáři,

 

vzhledem k současné situaci (COVID19) v České republice, pak jsem byla nucena zrušit valnou hromadu společnosti DEGIRANS SE. V souvislosti se smrští různých vládních nařízení jsem rozhodla jako členka představenstva společnosti DEGIRANS SE preferovat vaše bezpečí před konáním valné hromady. Společně s děvčaty advokátní kanceláře AK Pajerová s.r.o. a dozorčí radou společnosti DEGIRANS SE jsme nalezly řešení, jež je plně v souladu se zákonem.

 

I přes výše uvedenou situaci v České republice jsme pro vás připravili prezentace jednotlivých projektů tak, abyste byli plně informováni o dění ve společnosti v roce 2019, popřípadě v roce 2020. Prosím, navštivte své zabezpečené prostory na webu www.degirans.com (sekce pro akcionáře, složka Valná hromada 2020 – PER ROLLAM). V této složce naleznete následující dokumentaci:

 

Dopis akcionářům 30.10.2020

Návrh rozhodnutí při hlasování PER ROLLAM

Prezentace projektů – linky

 

Přesný postup při hlasování byl již popsán v dokumentu s názvem „Oznámení o rozhodování PER ROLLAM„ a naleznete jej také na webu společnosti DEGIRANS SE v sekci novinky ze dne 14.10.2020.

V příloze tohoto emailu naleznete také dokument s názvem „Návrh rozhodnutí při hlasování PER ROLLAM„. Tento dokument si prosím, bedlivě přečtěte a věnujte mu prosím, zvýšenou pozornost.

Tento dokument prosím vytiskněte, vyplňte, opatřete ověřeným podpisem a následně prosím, zašlete na adresu společnosti DEGIRANS SE (Argentinská 38, 170 00 Praha 7). Mějte prosím na paměti:

 

Počátek hlasování je stanoven na 30.10.2020, konec hlasování je stanoven ke dni 30.11.2020 23:59 hod.

 

Ráda bych vám osobně poděkovala za vaši dosavadní podporu a důvěru. Osobně jsem se těšila na naše setkání, nicméně vaše bezpečí je pro nás prioritní. Za tým společnosti DEGIRANS SE mohu jen potvrdit, že právě řešení současné situace, kdy nejsme jejími původci, prověřila naše schopnosti a dovednosti. Velké díky patří dozorčí radě a advokátní kanceláři AK Pajerová, které byly výrazně nápomocny v řešení celé situace.

 

Věřím, že se společně sejdeme v následujícím roce 2021.

 

S pozdravem a přáním pevného zdraví

 

Beata Pilná

Členka představenstva společnosti DEGIRANS SE

Napište nám: