1. blog v roce 2019

Stručná inventura: s čím a jak do letošního roku. To je název prvního letošního blogu, který je pro Vás připraven na webových stránkách společnosti DEGIRANS SE. Seznamte se se všemi významnými kroky a událostmi posledních týdnů v našich čtyřech projektech, IN-SPIRO, PLAY SAFE, SPACESPY a MY TREES. Tým DEGIRANS SE

Napište nám: