Babí léto v DEGIRANS SE: nákup nové půdy jde do finále

12.09.2022

     Mám se výborně, mít se jen o 5 % lépe, už to snad ani nedám! Tak odpovídám už hezkých pár týdnů každému, kdo mi položí tu asi vůbec nejčastější otázku, kterou všichni důvěrně známe. A pozor, svou odpověď nemyslím ani trochu ironicky! Naopak, z mé strany je to odpověď pravdivá a velmi upřímná. Jak osobně, tak pracovně. Už asi tedy tušíte, že tento blog bude jen pozitivní…

     A to přesto, že se u nás i ve světě dějí stále v mnoha ohledech „věci“, které nejsou vůbec radostné.  Že stále prožíváme, slovy klasika, „dobu, vymknutou z kloubů, jež šílí…“  

     Nicméně, každodenní životní pocit jednotlivce (to, jak se má) se většinou řídí jeho vlastním úhlem pohledu. Tedy tím, jak on sám vnímá, jak se mu bezprostředně daří. Jak to má se zdravím, se vztahy, s prací, a tak dále. A především, nakolik je tzv. „v souladu sám se sebou“…

     Vždycky jsem si přála pracovat tak, jak to mám nyní v DEGIRANS SE: v opravdu zajímavém a smysluplném projektu, na jehož „stavbě“ a řízení se budu moct osobně, aktivně a kreativně podílet a kterému se bude dařit…V tomto ohledu mám tedy momentálně „splněno“!

Opáčko – malé ohlédnutí

     Jak už jsem psala i v minulých blozích, s výsledky naší společnosti můžu být skutečně spokojená. Vždyť našim projektům, počinům, záměrům i plánům v DEGIRANS SE, navzdory dlouhé, turbulentní „době covidové,“ se celkově velmi daří. Problémy, které k podnikání neodmyslitelně patří, jsme vždy uměli řešit „za pochodu“ a zvládli jsme je dobře. Dokázali jsme, fakticky i časově, dodržet dlouhodobý plán dostat se z červených čísel do černých! Zvyšujeme majetek společnosti, rozšiřujeme investiční portfolio nákupem nových pozemků. A také dále rozšiřujeme nabídku akcií jak pro své akcionáře, tak i pro nové zájemce o investování do kvalitních komodit, mezi něž půda v Latinské Americe nesporně patří.

EU i Kolumbie přitvrdily

     V půlce května jsem zde informovala o tom, že jsme zahájili další „obchodní maraton“ – nákup dvou nových pozemků v Kolumbii, které jsme tam, po letošní jarní osobní prohlídce, vybrali z nabídky celkem šesti předvybraných pozemků. Avizovala jsem, že půjde opět o náročný proces. Neboť při prvním nákupu půdy pro pěstování rychlerostoucích stromů – pozemků El Morichalu v Kolumbii – jsme prožívali nejedno „překvapení“, četné administrativní překážky, zádrhele a potýkali se s obtížně řešitelnými právními situacemi.  Musím přiznat, že tomu není jinak ani nyní. Spíš to vypadá, že „obchodní i úřední byrokracie“ jak ze strany EU, tak i z kolumbijské strany, ještě víc „přitvrdila“. Přibyly nové předpisy a nová nařízení, takže nyní musíme řešit řadu dokladů a situací, které při prvním nákupu potřeba nebyly.

Little Bohemia a Anti - Money Laundering

     Pro zdárný nákup těchto nových pozemků (o celkové rozloze 1200 ha) jsme museli založit v Kolumbii novou dceřinou společnost. Jmenuje se Little Bohemia a je nyní už téměř ve dvou třetinách toho „nákupního procesu“. Očekáváme, že do konce října či počátku listopadu se Little Bohemia stane hrdým vlastníkem nové půdy, protože už jsme se s kolumbijským obchodním partnerem domluvili na všech podmínkách nákupu a nyní „jen“ čekáme na realizaci všech souvisejících právních úkonů.

     Společnost Little Bohemia musí mít například svoje daňové číslo v Kolumbii (pro placení daní). Takže jsme o daňové číslo zažádali a nyní řešíme s tím související administrativní náležitosti. Nová akciová společnost Little Bohemia musí také v Kolumbii projít, jako ostatně všechny podobné společnosti, speciálním procesem, který můžeme nazvat Anti-Money Laundering. Lidově řečeno, musí absolvovat jakousi prevenci, prověrku a opatření, jimiž kolumbijská strana eliminuje tzv. praní špinavých peněz. Což je úkon pochopitelný, ale opět administrativně značně náročný a celý nákup zdržující.

Už se (skoro) nedivíme

     Když srovnám první nákup investiční půdy v Kolumbii s tímto druhým, mám dobrý pocit z toho, že tento maraton absolvujeme již s mnohem větším klidem. Už se tolik „nedivíme,“ jsme v mnohém poučení, na obtíže připravení a (skoro) v pohodě zdoláváme všechny překážky. Je to i proto, že se držíme osvědčených profesionálních partnerů, kolumbijské renomované právní kanceláře Gutierrez Group, která nás velmi úspěšně zastupovala už při prvním nákupu investiční půdy. Znovu jsem se totiž ujistila, že má-li samotný Středoevropan (bez větších znalostí a zkušeností s regionem) uzavírat obchod v Latinské Americe, je v pozici „slepého kotěte v džungli“ - natolik je tam skutečně obchodování legislativně i fakticky odlišné.

Valná hromada bude jinde

     A co nás čeká dál? Z nejbližších zásadních akcí DEGIRANS SE je to každoroční, ze zákona povinná podzimní Valná hromada, která se bude konat tentokrát 3. listopadu. Místo jejího konání zatím neznáme, protože ještě není vybráno, ale všichni akcionáři, jako vždy dostanou včas svoji pozvánku s úplnými a podrobnými informacemi.

     Jak nejspíš dávno víte, naše dosavadní sídlo a místo, kde jsme se setkávali, pražská Merkuria v Holešovicích, půjde k zemi, takže musíme najít jiný prostor, kde bychom se jako akcionáři mohli sejít. Známou kancelářskou budovu ze 70. let již opustil poslední nájemník, demoliční výměr starý několik let se tedy konečně brzy zrealizuje.

Trocha životní filozofie nikoho nezabije

     Na závěr se vrátím k úvodu svého blogu, abych vysvětlila, proč jsem si dovolila být osobní, jelikož se mnozí diví tomu, že se někdo - dneska, v týhle době! - může mít, cítit se - takhle výborně!?

     Určitě znáte termín osobní zodpovědnost a slogan mám se, jak si zasloužím. Do značné míry vyjadřují moji životní filozofii. Zkrátka, pevně věřím tomu, že když něco skutečně chceme, že to můžeme (a měli bychom) dokázat. Tedy samozřejmě za předpokladu, „když příslušně mákneme“.

     A možná se i shodneme na tom, že usilovat o to své „velké něco“ má cenu vždy, v každé době. Naopak, jsem přesvědčená o tom, že čím je doba tzv. horší, tím je důležitější a má větší cenu ji zlepšovat tím, že budu makat na sobě – na tom, abych se osobně dostal(a) do pohody. Protože když budu v pohodě já, tak můžu pomáhat dostávat do pohody další lidi a ti zase pomůžou dalším…

Beata Pilná,

předseda představenstva, DEGIRANS SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na všechny články

Napište nám: