Pololetí 2021: hurá, z červených jsme už v černých číslech!

18.06.2021

     Konec letošního prvního pololetí nám přináší hned nejméně tři dobré zprávy. Vládní covidové restrikce konečně „rozvolňují,“ takže se rýsuje před námi „skoro normální“ léto. Ta druhá zpráva je ještě lepší: poslední účetní uzávěrka DEGIRANS SE dopadla nad očekávání dobře! A to až tak, že si troufám říct, že rok 2020 byl definitivně poslední v červených číslech!

     Nepřeháním, když přiznám, že to byly dost napínavé počty – a s výsledkem, který jsme vážně nečekali. Když jsme připravovali daňové přiznání, přesněji finanční účetní uzávěrku za rok 2020, předpokládali jsme, že budeme v hlubokém mínusu…

     V nejčernějším scénáři jsme čekali ztrátu až 2 milionů! Vždyť rok 2020 byl dobou tvrdých koronavirových lockdownů a především posledním obdobím IN-SPIRA, našeho coworkingového centra, které bylo v DEGIRANS SE velkým podílníkem a největším „tvůrcem“ ztrát. (O celé historii našeho vůbec prvního projektu IN-SPIRA, který jsme k 31. 12. 2020 ukončili, jsem podrobně a průběžně informovala v předchozích blozích).   

     Nebudu vás napínat, účetní závěrka za rok 2020 vykázala v DEGIRANS SE celkovou ztrátu cca 790 000 Kč. Tedy vlastně plánovaný výsledek a navzdory zmíněným, velmi nepříznivým okolnostem doby covidové, dosud nejmenší, na který jsme byli u IN-SPIRA zvyklí.

Rok 2021 se vyvíjí velmi pozitivně

     Třetí dobrá zpráva je úplně nejskvělejší: z červených čísel jsme letos, přes vyrovnaný rozpočet, skočili pevně do čísel černých! První pololetí 2021 máme už vlastně za sebou, a tak je jasné, že naše hospodářské výsledky jsou skutečně pozitivní. Znovu se tedy potvrdila správnost bolestivého rozhodnutí o ukončení IN-SPIRA – tato největší nákladová položka tím, že letos z výdajů zmizela, umožnila společnosti dostat se do zisku. Navíc v posledních měsících vzrostl počet akcionářů DEGIRANS SE. V současné době máme už víc než 300 akcionářů!

     Pevně věřím, že tento trend udržíme, protože pro letošek nejsou v plánu žádné větší investice. Zaměřujeme se na stabilizaci společnosti a pokud možno udržení vzestupu. Chceme rozhodně docílit toho, jak jsme předběžně slíbili, že v roce 2021 se už dočkáme skutečně pozitivního hospodářského výsledku.

     Nicméně musím zdůraznit, že máme ještě celý půlrok před sebou a vzhledem ke stále ještě neukončené pandemii a ke kontextu krizové světové ekonomiky, musíme být s optimistickými prognózami opatrní. Vždyť nikdo neví, co nám nejbližší měsíce přinesou.

Vypořádáváme smlouvy SPACE SPY

     K dalším důležitým událostem posledních týdnů a měsíců v DEGIRANS SE patří akce vypořádávání smluv s jednotlivými podporovateli projektu SPACE SPY. Vypořádáváme Smlouvy o podpoře marketingu startupu SPACE SPY. Vyplácíme ty akcionáře, kteří mají nárok na tzv. neproinvestované částky. Všichni, kterých se to týká, o této akci už od nás dobře vědí a mají také o ní veškeré informace ve svých zabezpečených složkách na internetu.

     K tomuto kroku jsme se rozhodli navzdory tomu, že sama společnost DEGIRANS SE na vypořádání smlouvy od majitele aplikace SPACE SPY dosud čeká. Jak jsem psala v předchozích blozích, naše společnost, která poskytla SPACE SPY konvertibilní půjčku, už dávno splnila vše, co podle smlouvy splnit měla a spolupráci s tímto projektem řádně ukončila - žádostí o konečné vypořádání. Bohužel, k vrácení vložené částky zatím nedošlo a celou záležitost mají stále ještě „v rukou“ právníci.

     Nicméně DEGIRANS SE, jakkoli by mohla, se v tomto případě nevzdala odpovědnosti a protože chce být k podporovatelům SPACE SPY co nejférovější, zahájila vypořádávání smluv „na vlastní triko“. Z vlastních zdrojů jsme již vyplatili asi 40 smluv a zhruba 10 nám jich ještě vyplatit zbývá. Celý tento proces chceme uzavřít ještě do konce letošního roku.

V Kolumbii už máme i kešu!

     A co se děje v našem vlajkovém projektu MY TREE? Během července budeme podepisovat, již rovněž avizovaný, dodatek pachtovní smlouvy s naším americkým partnerem ohledně pachtovného na rok 2021. V létě tedy už budeme vědět, o jakou částku se zvýší naše tržby za pachtovné – lidově za nájem půdy, kterou DEGIRANS SE jako její majitel pronajímá americké společnosti PERFECT NETWORK Inc. pro pěstování stromů MY TREES.

     Horkou novinkou posledních týdnů je to, že na plantážích El Morichalu v Kolumbii, kde půda patří DEGIRANS SE, rostou také, kromě rychle rostoucích stromů určených na dřevo, nově i stromy, které budou plodit ořechy kešu. Společnost DEGIRANS SE se rozhodla ještě zakoupit i jejich produkty, a proto koupila 100 ledvinovníků západních, jak se správně jmenují tyto stromy, plodící kešu.

     Stromy kešu mají produkční období minimálně 20 let a jsou už po čtyřech letech schopné produkovat ořechy, které se dají výhodně prodat. Vždyť kešu oříšky, jako vítanou a velmi zdravou pochoutku, znají a žádají dnes už lidé na celém světě.

     Užijte si krásné léto – ve zdraví a pohodě – a zůstaňte s námi.

Beata Pilná,

předseda představenstva, DEGIRANS SE

 

Zpět na všechny články

Napište nám: