Oznámení­ o rozhodování­ per rollam společnosti DEGIRANS SE

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti DEGIRANS SE na jednání dne 13.10.2020 rozhodlo, že za podmínek stanovených tímto oznámením se uskuteční písemné rozhodování valné hromady společnosti mimo zasedání valné hromady - rozhodování per rollam.

Bližší informace o rozhodování per rollam najdete v přiloženém dokumentu.

S úctou,

DEGIRANS SE

Napište nám: