Zrušení­ konání­ valné hromady společnosti DEGIRANS SE a hlasování­ "per rollam"

Vážení akcionáři,

s ohledem na opatření vydaná Vládou ČR a dalšími kompetentními orgány k zamezení šíření nemoci SARS CoV-2 přistoupilo představenstvo společnosti ke zrušení valné hromady, která se měla konat dne 20.10.2020, od 09:00 hodin v sídle společnosti za fyzické přítomnosti akcionářů. Současně s tím představenstvo společnosti rozhodlo o hlasování mimo valnou hromadu, tzv. "per rollam".

Bližsí informace najdete v přiloženém dokumentu.

S úctou, 

DEGIRANS SE

Napište nám: