Projekt Spacespy byl ohodnocen nezávislým soudní­m znalcem

Vážení a milí akcionáři, je nám velkou ctí Vám oznámit, že další dílčí cíl v projektu Spacespy byl úspěšně splněn. Projekt Spacespy byl ohodnocen nezávislým soudním znalcem a jeho hodnota byla vložena do základního kapitálu společnosti SPACESPY Europe s.r.o., v souladu se zněním smlouvy uzavřené dne 22.11.2016. Současná hodnota projektu byla vyčíslena na 1.053.000,- EUR, což považujeme za úspěch. V tuto chvíli bychom se rádi soustředili na dokončení programovací fáze a následně uvedení Spacespy na trh. S úctou, Beata Pilná

Napište nám: