Úspěšné navýšení­ základní­ho kapitálu společnosti DEGIRANS SE

Vážení akcionáři,

s velkou radostí Vám touto cestou oznamujeme úspěšné navýšení základního kapitálu společnosti DEGIRANS SE z původních Kč 60.123.589,-- na Kč 70.048.500,--. Navýšení proběhlo v souladu s rozhodnutím valné hromady konané dne 6.6.2017 v Praze. 

Ráda bych poděkovala všem akcionářům, kteří využili práva přednostního úpisu a projevili tak svou důvěru ve společnost DEGIRANS SE a její základní vizi. Osobně mohu potvrdit, že cítím velkou odpovědnost za splnění očekávání našich akcionářů a potvrzuji také, že tým společnosti DEGIRANS SE intenzivně pracuje na splnění dílčích cílů.

V neposlední řadě bych ráda poděkovala vlastnímu týmu za skvěle odvedenou práci a podporu při splnění tohoto cíle.

S úctou

Beata Pilná

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=97502&typ=UPLNY

Napište nám: