Výzva k úpisu akcií­ DEGIRANS SE

VÝZVA K ÚPISU AKCIÍ

DEGIRANS SE

IČ 03127702

sp. zn. H 1436 vedená u Městského soudu v Praze

se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7

 

 

Valná hromada společnosti DEGIRANSE SE, která se konala dne 06.06.2017, schválila zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 9.924.911,-- Kč (slovy: devět milionů devět set dvacet čtyři tisíc devět set jedenáct korun českých), resp. dle přepočtu středového kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31. 05. 2014 (l EUR = 27,470 Kč) o 361.300,- € (slovy: tři sta šedesát jedna tisíc tři sta eur).

Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 361.300 ks (slovy: tři sta šedesát jedna tisíc tři sta kusů) nových akcií ve jmenovité hodnotě jedné akcie 27,47 Kč (slovy: dvacet sem korun českých čtyřicet sedm haléřů), resp. dle přepočtu středového kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31. 05. 2014 (l EUR = 27,470 Kč) ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- € (slovy: jedno euro), všechny akcie budou kmenové, budou vydány v listinné podobě a budou znít na jméno. Emisní kurz akcie s využitím přednostního práva i bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě 27,47 Kč (slovy: dvacet sem korun českých čtyřicet sedm haléřů), resp. dle přepočtu středového kurzu České národní banky k poslednímu dni měsíce předcházejícímu měsíci založení, tj. k 31. 05. 2014 (l EUR = 27,470 Kč) jmenovité hodnotě 1,- € (slovy: jedno euro) (dále společně též jen „Akcie“).

Akcionáři společnosti DEGIRANS SE mají přednostní právo k úpisu nových Akcií, a to v poměru, v jakém se podílejí na dosavadním základním kapitálu společnosti. Toto právo mohou využít za dále uvedených podmínek:

  1. Veškeré akcie je možno upsat s využitím přednostního práva takto:
  1. Nové Akcie je možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě 14 dnů ode dne 19.06.2017.
  2. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti, na adrese Praha 7, Argentinská 236/38, Holešovice, PSČ 170 00, a to v pracovní dny v době od 10:00 do 15:00 hod., popř. kdykoliv po telefonické domluvě.
  1. Emisní kurz bude splacen peněžitým vkladem. Akcionáři splatí emisní kurz nových akcií na bankovní účet č. 8231405036/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.

Výzva k úpisu akcií byla zaslána všem akcionářům společnosti na adresu bydliště, resp. na adresu sídel společností, které jsou akcionářem, a současně ji společnost uveřejnila na internetových stránkách www.degirans.com.

 

V Praze dne 16.06.2017

……………………………….

Ing. Beata Pilná

člen představenstva

DEGIRANS SE

Napište nám: