Správné rozhodnutí, účetní závěrky a trocha právničiny

08.03.2021

     Znáte tenhle? Karkulka se ptá babičky: „proč máš tak velké uši, babi? To mám z tý po...ný roušky!“  Nebo: Máme nový ženský problém:měla bych si co obléci, ale nemám kam!“ Chápejte mě správně: začínám trochu šibeničním „covidovým“ humorem proto, že se mi už nechce vážně připomínat, jak se stále ještě nacházíme v lockdownech, že je pořád konec covidu v nedohlednu, a že tudíž nemůžeme všechno, co bychom chtěli!

     Rozhodně si ale nemíním stěžovat. Koneckonců v restrikcích, které jednotlivcům i firmám nařídila naše vláda, „jedeme“ všichni přibližně stejně, a vlastně nejen v naší zemi - vždyť až na výjimky dopadlo kladivo koronavirové krize na celý svět. A přitom pro naši společnost DEGIRANS SE stále platí, že škody máme oproti jiným podnikatelům minimální a že si oba naše nosné projekty celkově vedou pořád velmi dobře!

Od Nového roku už bez IN-SPIRA

     Budu-li lehce pokračovat v sarkastickém duchu, musím konstatovat, že pokračující covidová krize má momentálně pro nás jedno aktuální pozitivum. A sice to, že už nyní jasně ukazuje, že jsme se s ukončením našeho milovaného IN-SPIRA ke konci roku 2020 neunáhlili, naopak, udělali jsme dobře! Už po pouhých letošních dvou měsících to jasně ukazují čísla našich hospodářských výsledků. Jinými slovy – současné pokračující, ještě delší a tvrdší „zavíračky“ tohoto nekonečného lockdownu, by schodek v tržbách IN-SPIRA ještě více prohlubovaly!

     Zavření našeho oblíbeného a objektivně povedeného projektu, coworkingu IN-SPIRO (jak jistě víte všichni, co pravidelně čtete tyto blogy) jsme dlouho zvažovali a oddalovali, a to už před covidem. Koronavirus ho tedy jen „dorazil“! Došlo k němu hlavně kvůli tomu, že jsme IN-SPIRO dlouhodobě dotovali a také, že bychom ho museli v dohledné době přestěhovat na jinou adresu (a tudíž by vyžadoval další, nové výdaje) kvůli plánované demolici budovy, v níž sídlil. Proč jsme IN-SPIRO museli dotovat, jsem podrobně vysvětlovala v předchozích blozích.

Paradoxní radost

     Vracím se k tomu nyní hlavně proto, že máme na zavření IN-SPIRA mnoho ohlasů. Paradoxně ze všech můžeme mít vlastně radost, i když jsou protichůdné. Ti, kteří IN-SPIRO dobře znali a užívali ho litují, říkají, že jeho zavření je obrovská škoda, že jim v něm bylo dobře, že jim bude chybět, protože ho vnímali jako příjemné, užitečné a inspirativní místo k práci. Na druhé straně naši akcionáři dávají ve své zpětné vazbě jednoznačně najevo spokojenost: ukončení činnosti IN-SPIRA bylo správné, pragmatické rozhodnutí, zvlášť v současné krizi! Vždyť nikdo neví, jak dlouho ještě potrvá a co bude po ní! To si myslí většina akcionářů, a to i s vědomím, že se hospodářské výsledky IN-SPIRA v poslední době velmi zlepšovaly, dokonce před covidem, počátkem roku 2020 už mělo „našlápnuto“ k tomu, aby se z něho stal konečně ziskový projekt. Nicméně, vypukla pandemie a připravená opatření ke zlepšení hospodářských výsledků svou sílu nemohla ukázat, takže realita IN-SPIRA popravdě zůstala taková, že jeho ztráta za uplynulé období byla téměř milion korun…

Účetní závěrky a daně na obzoru

     IN-SPIRU tedy už brzy definitivně „zamáváme“ a s nostalgickou lítostí naposledy uzavřeme jeho „složku.“ Bude to při příležitosti blížících se letošních daňových a účetních uzávěrek a závěrek, na které se už připravujeme. V nich pravidelně detailně bilancujeme, počítáme a vyhodnocujeme uplynulý hospodářský rok ve všech našich projektech. V DEGIRANS SE si daňové přiznání posouváme většinou na červen, což uděláme s vysokou pravděpodobností i letos. Čeká nás ne zrovna jednoduchá práce. Vždyť jak známo rok 2020 byl celkově, tedy i z ekonomického hlediska, velmi náročný a hodně turbulentní! 

Jednáme o pachtovném

     V minulém blogu jsem informovala o tom, že čekáme na zprávu našeho amerického nájemníka – přesněji pachtýře, společnosti PERFECT NETWORK Inc., o kolik hektarů nově vysazených stromů v letošním roce plánuje rozšířit plantáže MY TREES v kolumbijské Vichadě. Tento údaj je pro nás veledůležitý, protože se od něho bude odvíjet konkrétní částka, o kterou DEGIRANS SE jako majitel půdy, na níž PERFECT NETWORK Inc. pěstuje rychle rostoucí stromy, navýší tržbu za nájem – přesněji pacht.

     V tuto chvíli o zvýšení pachtovného se svým americkým partnerem vyjednáváme, ale předpokládám, že navýšení bude minimálně o dalších několik desítek hektarů nově vysazených stromů. Už jsem zde vysvětlovala, že v Kolumbii se cena pachtovného (lidově nájmu) počítá podle místních zvyklostí, tudíž podle velikosti reálně osázené plochy, nikoli podle celkové velikosti propachtovaného (pronajatého) pozemku.

V Kolumbii nemáme nájemce, ale pachtýře!

     Víte, že nájem není pacht, nájemce není pachtýř a užívání věci není její požívání? Tyhle zapeklité právnické termíny jsem až dosud nechávala v blozích stranou a používala jejich obecně známé, „lidové“ ekvivalenty. Ale i mezi vámi, našimi milými akcionáři a členy naší komunity jsou puntičkáři (což je mi v zásadě sympatické), a proto jsem se dnes rozhodla vše vysvětlit, rozklíčovat a přesně pojmenovat. Ostatně ti z vás, kteří v posledních letech řešili s právníky třeba nájem ovocné zahrady, to vědí: zahradu, z níž chtěli sklízet jablka či jahody, si museli ve smlouvě propachtovat, nikoli pronajmout!

     Pacht byl dlouho u nás téměř už zapomenutý „archaický“ pojem, který byl znovuoživený v Novém občanském zákoníku, relativně nedávno. Nový občanský zákoník je účinný od ledna 2014 a pacht je jeho novou součástí. Zákonodárci totiž usoudili, že je třeba pacht z nájmu vyčlenit a věnovat mu v zákoně vlastní prostor.

     Pacht je právní institut velmi podobný nájmu, jde vlastně o speciální nájem. A ještě i dnes v praxi běžně fungují vztahy, kterým lidé nájem říkají, a přitom mají právní kvalifikaci pachtu… Rozdíl mezi těmito právními pojmy je následující: nájmem se rozumí pouze takový závazkový právní vztah, který umožňuje nájemci pronajatou věc pouze užívat. Pacht naopak navíc opravňuje pachtýře jak k užívání věci, tak i k tomu, aby ji požíval, tedy aby z najaté věci pobíral určitý výnos. Znaky pachtu jsou shodné se znaky nájmu, ale navíc je zde možnost věc požívat, tj. brát z ní plody a jiné užitky. Nájem pak spočívá v přenechání věci k dočasnému užívání za úplatu (nájemné). Pacht spočívá v přenechání věci k dočasnému užívání a požívání (braní plodů a výnosů) za úplatu, kterou je pachtovné nebo část výnosu, či kombinace obou.

     Jde tedy o změnu v tom smyslu, že se užívání a zároveň požívání věci vyčlenilo jako „speciální nájem“ a v novém občanském zákoníku existuje pod pojmem pacht. To však neznamená, že se už nemůže používat terminologie „obecného nájmu“, vždyť zákon ve svých ustanoveních týkajících se pachtu na nájem přímo odkazuje…

     Přeji všem bezproblémový zbytek zimy a krásné jaro. Užívejte i požívejte a zůstaňte s DEGIRANS SE. Ale především - buďte hodně zdrávi!

Beata Pilná,

předseda představenstva, DEGIRANS SE

Zpět na všechny články

Napište nám: