DEGIRANS SE v době koronavirové

25.05.2020

     Jsou to pouhé dva měsíce, kdy jsem zde probírala projekty DEGIRANS SE, jeden po druhém a vysvětlovala, „co, jak a proč“ je čeká v letošním roce. A vidíte! Jen pár dní poté nečekaně udeřilo kladivo světové pandemie, které nám všem zásadně změnilo životy a rovněž tak i mnohé z našich plánů! Takže koronavirus mě nyní nutí, abych zmíněnou „inventuru“ našich projektů aktualizovala…

     Ale žádný strach! I když i nám „koronáč“ do práce a podnikání zasáhl, jsme na tom v porovnání s jinými stále dobře, místy až velmi dobře.

IN-SPIRO: člověk míní, osud mění?

     Náš coworkingový projekt byl „dobou koronavirovou“ zasažen nejvíc, protože jeho podstata je právě ve „sdílení naživo“ a v setkávání se s dalšími lidmi. Přiznám se, že v prvé fázi jsem osobně brala jeho „koronavirovou zavíračku“ právě jako ono „znamení z nebes,“ které jednoznačně ukazuje na uzavření/ukončení IN-SPIRA jako projektu! Už jsem vás v předchozích blozích informovala o tom, že v souvislosti s plánovanou demolicí budovy, v níž IN-SPIRO sídlí, jsme začali uvažovat o ukončení tohoto projektu, a to čistě z ekonomických důvodů.

     Nicméně, přišlo první velké překvapení v podobě vstřícnosti našeho pronajímatele: nabídl nám snížení nájmu o polovinu, na dobu 2 měsíců! Opravdu jsem nečekala od majitele budovy, která, jak víme, půjde k zemi (ale ještě nevíme kdy), tak velkorysou nabídku. Vzápětí však přišla další příjemná překvapení. Děvčata, která IN-SPIRO spravují, zásadně snížila nejen náklady, ale i své požadavky. A členové IN-SPIRA, tedy naši klienti, nepožadovali snížení plateb za členství či jejich zastavení kvůli nucenému zavření centra! No, řekněte sami, jestli se tahle pozitivní série nedá už považovat za „pokyn osudu“, že bychom nejspíš měli to naše „skoro rozhodnutí o ukončení“ ještě přehodnotit!?

     Ale to ještě není všechno! Jen jsem začala tímto směrem přemýšlet, jako vyvrcholení ke mně dorazil návrh ke spojení se s jiným centrem podobného charakteru jakým je IN-SPIRO, a navíc k tomu, ještě v blízkosti naší velmi oblíbené adresy v Holešovicích! Tedy uvidíme! Je to hodně čerstvé, takže o tom až příště…

SPACE SPY: spolupráci jsme už ukončili

     Minule jsem informovala, že pracujeme na dokončení závěrečné dohody s majitelem aplikace SPACE-SPY ohledně vrácení vložených prostředků. Do tohoto projektu společnost DEGIRANS SE vstoupila jako investor, který poskytl konvertibilní půjčku a už zcela splnil, co měl a nyní se chce přátelsky rozloučit…

     Skutečně jsme v první dekádě dubna dokončili celý tento zásadní formální krok, kterým bylo odeslání „odstoupení společnosti DEGIRANS SE od smlouvy o konvertibilní půjčce“. Plné znění tohoto dokumentu naleznou akcionáři ve své zabezpečené zóně ve složce SPACE SPY. V tuto chvíli tedy běží lhůty společnosti Space Spy Europe s.r.o., která by měla naší společnosti DEGIRANS SE vrátit částku ve výši 240.000 Eur.

     Bohužel vše probíhá v době, kdy v celém světě „zuří“ pandemie s následnými omezeními, takže zatím nemáme od protistrany žádnou odezvu. Na druhé straně také nemáme konkrétní důvod k obavám, že by se v tomto případě něco významně pokazilo, takže věříme, že vše proběhne jak má a že se v dohledné době vrácených prostředků dočkáme.

MY TREES: úspěšný global launch podle plánu

      V našem vlajkovém projektu MY TREES došlo navzdory koronaviru, i přes pandemii, k úžasné události: projekt dodržel dlouho plánovaný termín globálního launche – Den Země 22. dubna.  A nejen to, tento vstup na světový trh byl úspěšný!

     MY TREES  je přátelský projekt, jemuž společnost DEGIRANS SE pronajímá své pozemky v Kolumbii, pro pěstování rychle rostoucích stromů. Za pronájem půdy samozřejmě inkasujeme peníze (pravidelný příjem s potenciálem růstu!), takže je pro nás velmi důležité, aby se MY TREES projektu celkově dařilo!  Proto jsme s takovým napětím a účastí sledovali jeho „brutální finiš“ i samotné spuštění globálního launche!

     Osobně gratuluji celému týmu MY TREES ke skvělé práci, protože i my - společnost DEGIRANS SE - jsme hrdí na tyto výsledky. Ke kampani „global launch“ patřila např. i proměna webu, na kterou máme velmi dobrou zpětnou vazbu především ze zahraničí, i od našich investorů.

     Investorské projekty DEGIRANS SE jsou s MY TREES v přátelském vztahu, vzájemně se podporují a spolupracují a totéž platí i pro členy obou těchto značek: mají možnost se zúčastnit všeho, co tyto společnosti nabízejí a podle svého uvážení nabízené možnosti kombinovat.

Budou vyšší příjmy

     Global launch MY TREES tedy přinesl úspěch i DEGIRANS SE. Pachtovné na pachtovní rok 2020/2021 se zvýšilo v závislosti na zvýšení počtu osázených hektarů, což je nyní již 53 Ha. Pachtovné je konstruováno podle zvyklostí v Kolumbii (je to vysvětleno v minulém blogu).  Znění tohoto pachtovného bude po podpisu uveřejněno v zabezpečené zóně pro akcionáře. Globální launch tedy především přinesl nových, osázených 25 Ha a tím i vyšší příjem pro DEGIRANS SE.

Proč se nás pandemie příliš nedotkla?

     Vyjma projektu IN SPIRO nás tedy zatím „kladivo koronaviru“ nijak nepoškodilo. Sice pravda, znemožnilo moji osobní návštěvu v Kolumbii, kam jsem měla jet na pravidelnou kontrolu našich záležitostí. Ale ani v tomto směru se nic nestalo, protože naši partneři v Latinské Americe (míním tím účetní kancelář + advokátní kancelář) spolehlivě a plně fungují online. Tedy i veškerá dokumentace spojená s držbou pozemků byla včas a řádně zpracována.

     A proč se nás to nedotklo tak markantně, jako jiné podnikatele? Pravděpodobně i proto, že náš přístup k nákladům je skutečně minimalistický, a tedy nejsme vysokými náklady ohroženi (naopak se nám je podařilo snížit). Další velké plus je to, že pracovat online jsme zvyklí a umíme to a naše činnost to umožňuje. Samozřejmě, že koronavirus i nám snížil příjmy! Ale očekávali jsme nulové příjmy, a oproti plánovanému rozpočtu k tak razantnímu snížení nedošlo. Důvodem je i struktura našich příjmů, která se generuje především z nájmů bytů + pachtovného + členství IN-SPIRa.

Bude doba „před“ a „po“ koronaviru

     Ovšem musím na závěr připomenout, že „dobu koronavirovou“ v této chvíli ještě bohužel nemáme zcela za sebou! Co bude dál, přesně neví nikdo, a tak se rozhodně nemůžu pouštět do celkového hodnocení. Navíc už nyní jsem osobně přesvědčená o tom, že zcela jednoznačně bude nadále, a pro nás všechny, doba „před koronavirem“ a doba „po koronaviru“…

Beata Pilná,

předseda představenstva, DEGIRANS SE

 

 

 

 

 

Zpět na všechny články

Napište nám: