COLOMBIA INVESTMENT SUMMIT 2019: jdeme správným směrem

19.12.2019

     Poslední letošní blog musím věnovat účasti DEGIRANS SE na COLOMBIA INVESTMENT SUMMITU 2019, ve dnech 29. 10. – 30. 10. v Bogotě, neboť ho pro rok, který právě uzavíráme, považuji až za symbolickou událost.  Zdaleka ne však pro summit samotný, ale pro to, co mu předcházelo. Vždyť to nejvýznamnější, co se v roce 2019 pro společnost DEGIRANS SE událo, byl úspěšně dokončený nákup pozemků v Kolumbii (na jaře) a jejich komerční pronájem (od léta) projektu pro pěstování rychle rostoucích stromů MY TREES!  

     Je jasné, že jsme byli kolumbijskou vládní organizací PROCOLOMBIA pozváni na jejich každoroční vrcholnou mezinárodní investiční konferenci právě díky tomuto našemu investorskému a podnikatelskému počinu. A snad to nebude znít neskromně, ale osobně toto pozvání vnímám nejen jako velkou čest, ale zároveň i jako potvrzení správnosti kroků, které jsme v uplynulých měsících v DEGIRANS SE učinili.

Jediní z Česka

     Mimochodem, na summitu jsme byli jako jediní z investorů ČR a také jako jedna z největších – ne-li vůbec největší – česká investice v Kolumbii. Být na takovémto setkání byla tedy pocta, ale zároveň i zadostiučinění – vždyť jsme ještě mladá společnost a vlastně malá firma, a přesto jsme byli pozváni!

     COLOMBIA INVESTMENT SUMMIT 2019 byl určen současným i budoucím investorům, kteří hledají v Kolumbii další příležitosti. Důležitost této akce podtrhli svou osobní účastí prezident Kolumbie pan Iván Duque Márquez a ministři klíčových kolumbijských rezortů. Na konferenci mě doprovodila Vladimíra Anderson, CEO projektu MY TREES, která tam zastupovala partnerskou společnost PERFECT NETWORK Inc. I díky této konferenci začala společnost PERFECT NETWORK Inc oficiálně spolupracovat s PROCOLOMBIA, což je jistě další plus nejen pro ni samotnou, ale i pro naši společnost.

Informace z první ruky

     Konference probíhala dva dny v Bogotě. První den byly jejím obsahem hlavně projevy a informace tzv. vládního charakteru: o současném stavu kolumbijského hospodářství a o tom, kudy se Kolumbie bude ve své ekonomice, průmyslu a obchodu v nejbližších letech ubírat, jaké směry vývoje sleduje a které z nich vláda nejvíc podporuje. Máme tedy nyní aktuální informace „z první ruky,“ takže můžu všechny naše akcionáře znovu ujistit, že naše investiční strategie jsou plně v souladu s trendy. Zvláště investice do půdy v Kolumbii jsou předními ekonomy považovány za trefu do černého. A stoupající ceny pozemků to jen potvrzují. Ostatně, potvrzuje to především celá, rychle a velmi slibně se rozvíjející ekonomika této země.

     Druhý den jednání summitu pak patřil už odborné části – tedy přítomným investorům a firmám, které mají o investice zájem. Mohli jsme sledovat prezentace a vystoupení nejrůznějších firem a společností z celého světa, což bylo pro nás velmi zajímavé.  PROCOLOMBIA nám dokonce připravila i pár schůzek, které jsme si pak už sami korigovali, podle našeho potenciálního zájmu. Jelikož jsme vlastníci půdy, tak obory našeho „hledáčku“ jsou především lesnictví, zemědělství, ale také energetika. Absolvovali jsme několik setkání s potenciálními partnery, takže jsme získali další znalosti a zkušenosti. Celkově byl tento nabitý den pro nás velká inspirace a bohatý zdroj dalšího poznání a nových podnětů.  

Jste to opravdu vy?

     Dokonce se nám na konferenci přihodilo i něco, co bychom opravdu nečekali! Našli nás tam partneři našich současných partnerů, kteří už hospodaří na naší půdě v Kolumbii. Přišli nás pozdravit a hlavně se osobně přesvědčit, zda jsme to, „ti jediní zástupci z ČR“, skutečně my? To bylo pro nás velmi příjemné setkání. Šlo o pracovníky německé společnosti, která pomohla našemu partnerovi INVER BOSQUES získat FSC, tedy uznávaný certifikát ekologického pěstování rychle rostoucích stromů. Firma Inver Bosques v kolumbijské Vichadě obhospodařuje na našich pozemcích stromové plantáže MY TREES - projektu, který má rovněž ambice produkovat stromy s tímto eko certifiklátem.

V Kolumbii jsme za exoty

     Co bylo ještě na summitu zvláštní a nakonec i také příjemné, byl fakt, že jako jediní z ČR jsme byli pro mnohé z ostatních účastníků exotičtí. Kontaktovali nás a  ptali se nejen na naše projekty, ale i na naši zemi. Pochopitelně, že se o nás zajímali hlavně z investorského a podnikatelského úhlu pohledu. Vyzvídali, jaký je vlastně v ČR potenciál pro investice a pro podnikatelskou spolupráci. Prý je toho o nás v tomto smyslu na internetu velmi málo, takže chtěli více konkrétních informací. Měli jsme s nimi velmi zajímavé diskuse. I tyto debaty pro nás znamenaly důležité a inspirativní podněty a byly zdrojem nových užitečných kontaktů.

     Při této příležitosti jsme si uvědomili, že být takovouto investorskou „první vlaštovkou“ z ČR na tak velkém oborovém setkání v Kolumbii, není zase tak špatné, protože to přináší žádoucí pozornost a popularitu zdarma, tedy bez investic do reklamy a dokonce i bez zvláštního marketingového úsilí.

     V této souvislosti mě trochu pobavilo, že druhou nejexotičtější zemí na konferenci byla pro zúčastněné investory, vedle naší České republiky, Andora. Takže ČR a Andora byly na tomto vrcholném a už tradičním kolumbijském investorském setkání země nejnovější, a proto patřily i k nejzajímavějším!

Chtěly nás i kolumbijské start-upy

     Na konferenci se na nás obrátilo i několik kolumbijských start-upů. Start-upová scéna je v této zemi značná, je velmi zajímavá a žhavá, takže nás moc potěšilo, že o nás vědí a měly by zájem… Nicméně DEGIRANS SE pro rok 2020 rozhodně žádné investice do start-upů neplánuje, takže jednání s nimi jsme vedli pouze jako zcela nezávazné a informativní. Přesto jsme si pár zajímavých kontaktů na slibné projekty přivezli.

Plánujeme přikoupení další půdy

     O čem ale vážně uvažujeme, je přikoupení dalších hektarů půdy.  A rozhodujeme se, zda to bude zase v Kolumbii - pro nás už ve známém prostředí, nebo kvůli diverzifikaci rizik jinde, v jiné zemi nebo i na jiném kontinentu. Sbíráme už nějakou dobu informace a mapujeme různé možnosti. Z nich v tuto chvíli zatím nejlépe vychází opět Latinská Amerika, ale zajímavá se v tomto směru jeví i Afrika. Ještě ale nejsme pro žádnou konkrétní zemi rozhodnuti.

A výstup ze summitu v Bogotě?

     Pro DEGIRANS SE jednoznačně – super akce! Poprvé jsme se ukázali na takto velké a významné mezinárodní oborové konferenci. Měli jsme tam možnost dát o sobě pořádně vědět, a zároveň získat mnohé i pro nás. A to nejen pro vnější prezentaci projektů DEGIRANS SE, ale i „vnitřně“, tedy pro vlastní rozvoj společnosti.

     Určitě nás účast na summitu posunula dále a byla pro nás velkým přínosem. Máme nyní větší profesionální rozhled, více znalostí a informací o světě investic a byznysu a máme i spoustu nových, užitečných obchodních, ale i přátelských kontaktů.

     Co ale považuju za nejdůležitější pro tuto chvíli, kdy v DEGIRANS SE uzavíráme další rok života naší společnosti, je to, že nové poznatky z konference jen posílily naše přesvědčení, že jdeme správným směrem.

Beata Pilná,

předseda představenstva, DEGIRANS SE

 

 

 

 

 

Zpět na všechny články

Napište nám: