Daně, Valná hromada, bilance, plány… a opět do Kolumbie!

21.10.2019

     Dne 25. září se konala Valná hromada společnosti DEGIRANS SE, na které jsme podali „raport“ z posledního (bezproblémového) daňového přiznání a přítomným akcionářům opět stručně představili všechny naše projekty. Podrobně jsme se věnovali všemu podstatnému, co se v nich událo za poslední rok. A samozřejmě mluvili i o nejbližší budoucnosti…

     Začali jsme IN-SPIREM – informacemi, co podstatného se stalo v tomto našem pražském coworkingovém centru v roce 2018 a co v něm proběhlo a ještě bude probíhat v roce 2019. Obdobně jsme probrali i ostatní naše projekty, tedy SPACE-SPY,  PLAY SAFE a hlavně náš vlajkový projekt MY TREES. Pochopitelně jsme se nevěnovali pouze událostem a náplni projektů, ale hodnotili jsme je především po ekonomické stránce. Jednotlivé prezentace i s hodnocením projektů mají všichni naši akcionáři ve svých složkách, v zabezpečené zóně.

Máme za sebou úspěšný rok

     Období, které uběhlo od loňské valné hromady, bylo hodnoceno z hospodářského pohledu velmi pozitivně - byl to vlastně mimořádně úspěšný rok.  Už jsem to zmínila v srpnovém blogu:  zatímco minulý rok jsme ještě byli v celkovém mínusu 9 ti milionů Kč, letos náš schodek činil už pouze cca 800 tisíc! Sama jsem vloni oznamovala valné hromadě, že za rok 2018 očekávám mínusový výsledek 1,5 milionu Kč, takže tato realita byla příjemným překvapením i pro mne! I když jsme v plánované, tedy očekávané ztrátě stále, tak významně zkracujeme tzv. dobu červených čísel a máme už slibně nakročeno k tomu, abychom se v příštím roce dostali do čísel černých, tedy do zisku. Samozřejmě za předpokladu, že budeme i nadále pracovat aspoň tak úspěšně, jako dosud.

MY TREES: nejvíc práce, největší radost

     Hlavním je stále projekt MY TREES, který pro nás představuje největší výzvu, dává nám nejvíc zabrat a dělá nám největší radost. I když je stále ještě start-upem, podařilo se nám za uplynulý rok tento projekt překlopit z fáze přípravné do fáze realizační. Velmi náročnými, zásadními kroky, které jsem popisovala v minulých blozích, jsme v budování tohoto projektu pokročili natolik, že dnes už je DEGIRANS SE nejen vlastníkem cca 1000 ha půdy v Kolumbii, ale jeho první část pozemků v kolumbijské Vichadě je již dnes osázena eukalypty. Čímž projekt MY TREES definitivně zahájil tu nejpodstatnější část své náplně, pěstování rychle rostoucích stromů. A tím pádem i pravidelně platí společnosti DEGIRANS SE za pronájem půdy. Neboli: naše pozemky nejen rozšířily majetek společnosti, ale i začaly reálně vydělávat!

S appkou SPACE SPY se brzy rozloučíme

     V projektu SPACE SPY jsme se s jeho šéfem, Richardem Olšovským přátelsky dohodli na ukončení spolupráce. V minulém blogu jsem psala o tom, že „ještě trochu vyčkáváme“ a vysvětlovala širší souvislosti kolem této aplikace, jíž jsme se před několika lety zúčastnili jako konvertibilní investoři. Nyní je už naprosto jasné, že DEGIRANS SE nebude konvertovat do společnosti SPACE SPY, nebude kupovat žádný podíl v ní, ale bude v souladu se smlouvou chtít svou investici vrátit. Tato procedura, podle posledních ujednání proběhne s nejvyšší pravděpodobností tak, že další investor, který nově vstupuje do projektu SPACE SPY převezme naše „místo“ a tzv. nás vyplatí. S tím, že většina akcionářů, kteří uzavřeli smlouvu o podpoře marketingu, již byla vypořádána, a ti zbývající budou v dohledné době kontaktováni, abychom se s nimi na vyrovnání dohodli.

Budou peníze na další investice

     Peníze, které dostaneme zpět ze SPACE SPY  bychom rádi využili na další investice. Konkrétně plánujeme koupi dalších hektarů půdy v Latinské Americe, opět pro výsadbu rychle rostoucích stromů MY TREES. Investice by se ale týkaly také projektů IN-SPIRO A PLAY SAFE.

     PLAY SAFE je, jak už jsem také minule psala, náš nejrentabilnější a nejpohodovější projekt. Naše investiční byty jsou plně obsazeny, nájemníci (až na malé výjimky) řádně platí a ceny bytů, jak známo, stoupají a tím velmi podstatně zvyšují majetek společnosti.

IN-SPIRO: nejasná budoucnost

     Projekt IN-SPIRO je náš ekonomicky nejslabší projekt, přesto se i jemu daří zvyšovat tržby. Aktuálně nás čeká vytvoření rozpočtu tohoto coworkingového centra pro rok 2020. Nicméně musím přiznat, že nad IN-SPIREM visí „Damoklův meč“ radikální změny. A nejde pouze, o už několikrát zde zmíněnou, změnu adresy! Tedy stěhování z důvodu demolice budovy, kterou plánuje její majitel!  Diskuse se bude v dozorčí radě vést především o tom, zda si tento projekt ponechat, nebo ho ukončit. IN-SPIRO mám osobně moc ráda a jsem hluboce přesvědčená o jeho užitečnosti, ale realita je taková, že se budeme muset v blízké budoucnosti rozhodnout, co s ním dál. Pokud bychom si tento projekt ponechali a přenesli ho, až nás k tomu okolnosti donutí, na jinou adresu, vyžádalo by si to značnou investici finanční i energetickou, a přitom u tohoto druhu projektu objektivně nelze očekávat velkou ziskovost obecně a už vůbec ne ve chvíli, kdy by znovu začínal na jiném místě. Máme ještě štěstí, že změna majitele budovy přinesla IN-SPIRU další čas: demolici, tak jak byla plánována předchozím majitelem, nový majitel lehce zpochybnil, a řešení nejméně o rok až dva odsunul!

Strategie pro příští měsíce

     V následujícím období se budeme orientovat na další snižování nákladů a na další zvyšování tržeb. K tržbám z nájmů a bytů a k tržbám z IN-SPIRA nám už přibyly tržby i z projektu MY TREES, a to především z pronájmu půdy.  Zaměříme se rovněž na investice, což je naše strategie od samého začátku. I když jsou naše projekty ještě stále v režimu start-upů, zvyšujeme jejich ekonomické „skóre“ průběžnými investicemi. Tento postup - nečekat na dostavění projektu a část vydělaných peněz investovat do dalšího rozvoje – považujeme za dobrý a efektivní a osvědčil se nám. Svědčí o tom mimo jiné právě i ty zvyšující se tržby, které nám významně urychlují ekonomický růst, tedy přechod z červených do černých čísel. Jak už jsem minule psala, „překlopení do zisku“ vypadá reálné už v průběhu příštího roku, což bude zhruba o dva roky dříve, než jsme si původně mysleli. Zatím neuvažujeme o tom, že bychom vstupovali do zcela nových projektů. Chceme se plně věnovat především projektu MY TREES, který se opravdu slibně vyvíjí.

V listopadu opět do Kolumbie

     První třetinu listopadu strávím, jako zástupce společnosti DEGIRANS SE, opět v Kolumbii. Pojedu hlavně do Vichady -  zkontrolovat oplocení pozemků a vůbec naše plantáže. Osobně tam budu řešit běžné provozní záležitosti kolem naší půdy. Při této příležitosti také budu sbírat potřebné informace a zahájím jednání o eventuálním dalším nákupu pozemků…

Pozvali nás na mezinárodní konferenci!

     Ještě nakonec se musím pochlubit. Dostala jsem osobní pozvání od společnosti organizace Pro Colombia, což je vlastně kolumbijský CzechInvest, na speciální mezinárodní podnikatelský summit, který se bude konat pod záštitou prezidenta Kolumbie a proběhne už za pár dní, 29. a 30. října v Bogotě. Musím říct, že jsem z pozvánky příjemně překvapená a mám z ní velkou radost, protože toto pozvání je pro naši společnost DEGIRANS SE velká čest. Vždyť budeme na mezinárodní konferenci zastupovat jednu z největších investic České republiky v Kolumbii, a budeme tam v roli nadějných moderních eko-podnikatelů, mezi několika mála malými evropskými firmami. V této souvislosti se sluší vzpomenout a poděkovat Czech Trade, o jejíž účasti na našem snažení v projektu MY TREES jsem v blozích už také několikrát referovala. Bez pomoci této organizace bychom rozhodně dnes nebyli tam, kde jsme!

Beata Pilná,

předseda představenstva, DEGIRANS SE

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět na všechny články

Napište nám: