Akce koupě půdy: raport z Kolumbie

20.12.2018

     Většina z vás, našich akcionářů nejspíš ví, že jsme se nedávno, v polovině prvního prosincového týdne, vrátili z Kolumbie, kam jsme odjeli „dotáhnout“ dlouho připravovaná obchodní jednání o koupi půdy. Pozemky v Jižní Americe se společnost DEGIRANS SE rozhodla nakoupit jednak jako skvělou investici a zároveň i jako zdroj okamžitých a dlouhodobých příjmů z jejich pronájmu…

     Těm, kteří si vzpomenou, že úplně první náš záměr byl koupit půdu v Paraquay a zajímá je, proč to tam nevyšlo, připomínám, že důvod podrobně uvádím v předchozím blogu, tedy na http://www.degirans.com/blog. Na Kolumbii jsme pak narazili při dalším hledání a tuto volbu nám potvrdila i Czech Trade, s níž jsme začali spolupracovat. Významnou roli této vládní organizace „v akci koupě půdy“ rovněž vysvětluji ve zmíněném blogu, v němž najdete celý plán naší kolumbijské „mise“.

Proč zrovna Kolumbie?

     Proč jsme jeli nakoupit půdu zrovna do Kolumbie, má více důvodů. Především investorský - pozemky právě tam představují velmi dobrou a perspektivní investici. Ještě nyní má tato prudce se rozvíjející země, s druhou nejrychlejší ekonomikou v Jižní Americe, pozemky levné. Jejich cena ale už v průběhu příštích let s nejvyšší pravděpodobností velmi rychle poroste. Současná, zatím nízká infrastruktura v tomto regionu, která ještě drží cenu pozemků tak nízko, se totiž rozvíjí překvapivě rychle. Celková modernizace Kolumbie mění krajinu i lidi k nepoznání a zhodnocuje dříve zakoupené nemovitosti. Země je navíc investorům nebývale otevřená, což přivádí stále víc zahraničních podnikatelů. Ti zde skupují pozemky jak pro pěstování hospodářských plodin, tak pro bohatá naleziště nerostů.

     Další velký důvod je ten, že hodnota koupené půdy nejen jako investice léty poroste, ale pozemky můžou ihned monetizovat. Tedy budou naší společnosti generovat tolik potřebné, okamžité a dlouhodobé příjmy (z pronájmu). DEGIRANS SE má totiž dohodu se společností PERFECT NETWORK INC., že jí tyto pozemky pronajme a PERFECT NETWORK INC. na nich bude realizovat svůj projekt MY TREES.

     Protože projekt MY TREES je o rychle rostoucích dřevinách, bylo třeba pro ně vybrat lokalitu s vhodným podnebím i půdou, a tou vybraná oblast Vichada v Kolumbii bezesporu je. A navíc ještě, Kolumbijci jsou mezi lesními odborníky vyhlášení…

Vybraný obchodní partner v Medellíně nezklamal

     Měli jsme už pár měsíců předjednaného obchodního partnera v Medellíně, společnost GUTIERREZ GROUP, od které pozemek kupujeme. V duchu hesla důvěřuj, ale prověřuj, jsme se ale během kolumbijského pobytu setkali ještě i se zástupci cca deseti jiných společností ze stejného oboru, abychom se co nejvíce na tamním trhu zorientovali a získali další informace. Zjišťovali jsme, jaké odrůdy dřevin se v různých oblastech Kolumbie pěstují, za jakých podmínek, jak dlouho trvá, než se můžou vytěžit, co vše do procesu jejich pěstování vstupuje, atd. Mapovali jsme konkurenční prostředí, abychom vybrali ty nejsprávnější pozemky a za co nejpříznivější cenu. A výsledek? Nasbírali jsme spoustu dalších důležitých informací a přesvědčili se, a to nejen v její kanceláři, ale hlavně na jejích plantážích, že společnost GUTIERREZ GROUP byl správný výběr.

Pozemky: z pěti tři do finále

     Pro MY TREES dnes tedy můžeme prezentovat tři pozemky ležící ve Vichadě, které jsme v Kolumbii předvybrali. Pozemků jsme tam v nabídce dostali původně dokonce pět, a to se všemi velmi podrobnými specifikacemi. Tj. kolik má který pozemek procent savany, kolik štěrkového povrchu, kolik seranie - speciálního zvlněného povrchu, který je velmi typický pro tuto lokalitu, kolik procent obsahuje suché půdy a kolik tvoří mokřady. A hlavně, kolik procent na pozemku zabírá nativní les, na který se ze zákona nesmí sáhnout. U každého z nabízených pozemků jsme dostali v přehledných tabulkách jejich podrobný popis.

     Mimochodem – všichni naši akcionáři dostali ještě před naším odjezdem do Kolumbie do své zabezpečené zóny všechny důležité informace, včetně podrobného itineráře naší cesty a také zmíněné přehledné tabulky, týkající se právě údajů kolem vybíraných pozemků.

      Z těchto pěti pozemků jsme si vybrali do „finálového kola“ tři – jmenují se Morichal, Miami a La Fortuna a leží ve Vichadě. Hlavním kritériem výběru byla vedle ceny dostupnost pozemku z hlediska logistiky. Tedy vzdálenosti od technické stanice. Čím dál pozemek od takové stanice leží, tím je samozřejmě jeho obhospodařování složitější a dražší (dovoz strojů a pracovníků, atd.) Při výběru jsme se tedy řídili jak celkovou kvalitou pozemku, tak jsme brali v potaz jeho využitelnost pro pěstování rychle rostoucích stromů.

Proč DEGIRANS SE tolik „kope“ i za MY TREES

     Především proto, aby pomohl sám sobě, tedy svým akcionářům! Vždyť PERFECT NETWORK INC. si teoreticky může pronajmout půdu pro projekt MY TREES od kohokoli, ale DEGIRANS SE má zájem na tom, aby stromy pěstoval právě na její půdě! Protože tím společnosti zajistí dlouhodobou a pravidelnou tržbu. Proto se tolik snažíme vytvořit projektu MY TREES ty nejlepší podmínky…

„Hraje“ i cena sadby

     Který ze tří pozemků nakonec vybereme, rozhodneme na základě posudků odborníků. Každým dnem například očekávám zprávu o tom, kolik bude stát sadba na předvybraných pozemcích. Tato informace je z pohledu Američanů, tedy projektu MY TREES, velmi důležitá. Zmiňuji to zde proto, že i taková cena sadby (zdánlivě podružná věc) bude v rozhodovacím procesu pronájmu půdy hrát svoji roli.

     Především ale chci každému pořádně vysvětlit, proč prvoplánově vybíráme půdu vhodnou pro pěstování rychle rostoucích dřevin tak, aby splnila požadavky projektu MY TREES. Že je to v našem velkém zájmu! Chceme přeci, aby společnost PEERFECT NETWORK INC. si pozemek pro svůj projekt pronajala (a platila pravidelný nájem) právě od nás, od DEGIRANS SE!

     V Kolumbii jsme kromě výběru půdy jednali také s velkými bankami v Bogotě a se dvěma právními kancelářemi, abychom si ověřili na místě, jak bude fungovat legislativní rámec pro konkrétní podnikání MY TREES. Samozřejmě jsme i řešili právní otázky kolem koupi půdy, které jsou v Kolumbii pro kupujícího mnohem náročnější a rizikovější, než když kupuje zemědělskou půdu v Evropě. Naše spolupracující advokátní kancelář je VS + M Abogados v Bogotě.

Historie půdy je v Kolumbii detektivka

     Až extrémně důležité je v této zemi si ohlídat historii půdy, kterou kupujete! A to nejen pár let či desetiletí nazpátek, ale v některých případech právníci musí vystopovat právoplatné majitele až sto let zpátky. V Kolumbii totiž neexistuje spolehlivý centrální katastr nemovitostí, takže se po dokladech musí pátrat v příslušných análech jednotlivých územních celků. Kolumbie je skutečně veliká země, jen hlavní město Bogota má fakticky stejný počet obyvatel jako ČR. Regiony (je tam téměř 50 distriktů) v Kolumbii mají své samosprávné státní úřady. Zvýšená opatrnost je třeba tedy hlavně proto, aby se nestalo, že koupíte půdu a za pár let se někdo přihlásí s nějakým papírem, že má na ni nárok, že je vlastně jeho…

Dceřiná společnost v Kolumbii? Ne!

     Další důležitý výstup z kolumbijského pobytu pro DEGIRANS SE je rozhodnutí, že nebudeme zřizovat dceřinou společnost v Kolumbii, protože jsme zjistili, že by to byl zbytečný luxus. Koupíme v Kolumbii pozemky, které jednorázově zaplatíme – a nic dalšího nepotřebujeme. Co ale musíme řešit je, komu a jak budeme platit daně, protože z pronájmu kolumbijských pozemků budeme mít příjem. Takže nyní zjišťujeme ještě i daňové povinnosti a hlavně ale to, jakým způsobem do Kolumbie bezpečně dostaneme naše peníze.

Transfer peněz do Kolumbie - největší oříšek

     Mezinárodní transfer financí do Kolumbie je překvapivě velký problém! Poslat peníze přes hranice - tato, pro Evropana či Američana banální a samozřejmá záležitost - je v této zemi stále složitá. Jde o dědictví minulosti – země má rizikovou historii (drogy, praní špinavých peněz, atd.), takže všechny velké banky, jak kolumbijské, tak české, americké či evropské, jsou při převádění jakýchkoli větších peněz stále velmi obezřetné.

     Vnímám to jako paradox: my si už v DEGIRANS SE umíme poradit s právem, umíme si poradit s půdou jako takovou, s výběrem potřebných informací a spolupracujících odborníků i celých firem, ale co nás opravdu zaskočilo, je právě ten přesun financí. Tedy zdůrazňuji, legální přesun peněz! Aby byl pro nás co nejlevnější a s co nejmenší mírou rizika. Při obchodování s Kolumbií jsou v praxi totiž stále ještě dost běžné tzv. pololegální způsoby, a ty rozhodně použít nechceme. Už jsme ale v této záležitosti zorientovaní a posunuli jsme ji do roviny, že nyní hledáme opravdu legální a nejbezpečnější řešení transferu peněz. Máme několik možností a musíme správně vyhodnotit pro nás tu nejbezpečnější a nejlepší. V tomto ohledu nám hodně pomáhá kolumbijská vládní organizace ProColombia, která má za úkol starat se o zahraniční investice. Takže věřím, že i tento oříšek zdárně rozlouskneme.

Rekapitulace na závěr

     Půdu v Kolumbii koupíme od společnosti GUTIERREZ GROUP. Pozemek, který v příštích dnech vybereme z přibližně stejně velkých zmíněných tří „favoritů,“ bude mít rozlohu kolem 1000 hektarů a DEGIRANS SE za něj zaplatí cca 250 000 dolarů. Servisní společnost, kterou jsme už rovněž vybrali, aby se o stromy MY TREES starala, je INVERBOSQUES, což je léty prověřená profesionální firma, která obhospodařuje 63 000 hektarů, z toho 12 000 plně osázených a v sezoně má až 300 zaměstnanců.

     Nyní musíme co nejdříve dokončit proces nákupu půdy a dotáhnout celý, pečlivě a dlouho připravovaný legislativní rámec projektu MY TREES. K tomu samozřejmě patří i smlouva o pronájmu koupené půdy. Ještě jednou tedy: půdu kupuje společnost DEGIRANS SE a bude ji následně pronajímat společnosti PERFECT NETWORK Inc./MY TREES (MLM platforma), která na ní bude pěstovat stromy MY TREES. Cena pronájmu se bude odvíjet od trhu v Kolumbii. Jakmile tedy dojde ke koupi pozemků, začne fáze už závazné právní smlouvy o pronájmu se společností PERFECT NETWORK INC. pro její vlajkový projekt MY TREES.

     Samotná výsadba stromů je ve Vichadě možná od dubna do října, tedy paradoxně v období dešťů. Záleží tudíž na tom, zda do této doby vše stihneme „papírově“ dokončit. Udělali jsme už všechny kroky k tomu, aby se všechno zdárně stihlo, takže věříme, že na jaře 2019 bude ve Vichadě zahájena výsadba stromů MY TREES na pozemku DEGIRANS SE. 

Ve správnou chvíli, na správném místě se správnou věcí

     Do Kolumbie jsem se vypravila jako zástupce DEGIRANS SE s manželem Jaroslavem Pilným, který je lídrem projektu MY TREES. A řeknu vám, že navzdory našim už četným zahraničním obchodním zkušenostem, to pro nás byla skutečně velmi „intenzivní jízda!“ Jednali jsme s velkým množstvím lidí, překonávali velké vzdálenosti a měli čím dál silnější pocit, že jsme ve správnou chvíli na správném místě - a se správnou věcí!

     Kolumbie je otevřená investicím do lesního hospodářství, a co víc, vítá je. Až dosud ale o půdu a pěstování stromů tam měly zájem veliké firmy, fondy a především tzv. hedge fondy. Což jsou velmi rizikové fondy, které sledují trendy vývoje světového trhu a investují do často i nestandardních obchodů, kde je aktuálně největší zisk. Hedge fondy jsou tedy takové, které opravdu dobře znají světové trendy. A právě tyto fondy investují v Jižní Americe do rychle rostoucích dřevin, jelikož v nich mají potenciál rostoucích obchodů…

     Záměr DEGIRANS SE koupit půdu pro pěstování rychle rostoucích stromů pro projekt MY TREES - tedy proti nim malá firma z malé země – proto v Kolumbii vzbudil zprvu velký údiv, ale následně hned velké sympatie. Rádi jsme se svezli na její vlně a těší nás, že do tohoto tvrdého byznysového prostředí vnášíme něco nového a velmi originálního. Sice nám jde ve finále také o byznys, ale takový, co má lidský rozměr a velký bonus navíc - ochranu přírody. A na to jsme opravdu pyšní.

Beata Pilná,

předseda představenstva, DEGIRANS SE

 

 

 

 

Zpět na všechny články

Napište nám: