Akce koupě půdy: finále v Kolumbii už za pár dní­

07.11.2018

     Už máme půdu? A co půda, je už koupená? Jak je to s tou půdou…? Tyto a podobné otázky slýchám od našich akcionářů už pěkných pár měsíců. Chápu je a jsem za ně v zásadě ráda, protože dokládají zájem o hlavní projekt naší společnosti. Nicméně odpověď na ně není krátká ani jednoduchá, a proto jsem se rozhodla koupi půdy věnovat celý tento blog.

     Jen ten, kdo v Jižní Americe už seriózně obchodoval, si umí představit, že dobře nakoupit na tomto kontinentu půdu vhodnou pro zřízení plantáží pro pěstování rychle rostoucích stromů, rozhodně není pro evropského podnikatele brnkačka. A už vůbec to není záležitost pár dní, ba ani pár týdnů! Vždyť uzavřít dobrý obchod za dobrou cenu je obecně vážná, vážená a mnohdy i nelehká věc ve vlastní domovině, natož pak v zemích, kde vládnou tak odlišné zvyklosti a mentalita a v nichž panují z našeho pohledu značně svébytná pravidla.

Paraguay byl začátek a dobrá zkušenost

      Jelikož jsem v úvodním blogu slíbila, že zde budu hlásit nejen „hotová konkréta,“ ale i na rovinu průběžně informovat o všem podstatném dění v projektech společnosti DEGIRANS SE (což bylo výslovné přání řady akcionářů, viz první blog), začnu tím, že vysvětlím, jak to „s půdou“ dopadlo v Paraquay.

     Nejspíš si vzpomenete, že jsme na jaře avizovali jednání o koupi půdy pro výsadbu stromů MY TREES v Paraquay. Jednání tam skutečně několikrát proběhla, zpočátku i vypadala nadějně, nakonec jsme si však s onou společností „neplácli“. Žádné drama se nekonalo, prostě jsme oboustranně přišli na to, že pro sebe jaksi nejsme ti praví obchodní partneři. Hlavně proto, že máme příliš odlišnou představu o ceně…, takže jsme se přátelsky rozloučili.

     Naši akcionáři tím vůbec o nic nepřišli, jen nás to všechny stálo trochu času. A jelikož jsem zvyklá hledat pozitiva všude, brzy mi došlo, že jsme sice nic z toho, co jsme chtěli, v Paraguay nevyjednali, zato jsme získali cennou zkušenost, která nás nyní, jak pevně věřím, před podobným „zdržením“ ochrání. Do Paraguay jsme totiž jezdili jednat a na obchodní schůzky sami, „vyzbrojeni“ jen dobrým právníkem, což bylo, vzhledem k naší neznalosti místních poměrů, nedostačující.

Už žádné „sólo akce“!

     Rozhodli jsme se, že nového partnera ke koupi půdy už hledat a jednat s ním takto sami nebudeme, ale že využijeme pomoc a služby zkušených, kompetentních a respektovaných organizací.

     Zahájila jsem proto nejdřív spolupráci s ČESTOU, což je Smíšená obchodní komora tichomořské aliance. Představuje, či spíše naplňuje smlouvu o volném obchodu mezi několika státy Jižní Ameriky a má u nás české zastoupení. Souběžně jsem začala komunikovat a spolupracovat také s našimi ministerstvy průmyslu a obchodu a zahraničí, a především s Czech Trade, která nám brzy pomohla najít nového obchodního partnera - v Kolumbii.

Do Kolumbie se státní podporou

     V Czech Trade, České agentuře na podporu obchodu, jsme našli opravdu velmi cenného partnera. K výsledkům našich vztahů patří dnes i to, že na jejích oficiálních stránkách najde každý už také logo DEGIRANS SE… http://www.czechtradeoffices.com/es/co/Company-Catalogue/degirans-se

     Co se týká nákupu půdy, je nám Czech Trade velmi nápomocná hlavně v tom, že nemusím osobně do Jižní Ameriky jezdit sbírat a vyhledávat informace a kontakty, a dokonce nemusím osobně ani na každé jednání, protože nás tam (samozřejmě za poplatek) zastupuje. Což naši společnost Degirans přijde ve finále mnohem levněji a navíc je tento postup i rychlejší a efektivnější. Vždyť pracovnice Czech Trade, s níž jsme se na spolupráci dohodli, v Kolumbii žije, zná region, jeho místní poměry i mentalitu lidí. Ví, kam a na koho se obracet a hlavně si, jak se říká, „hned tak nenaběhne“. Je rovněž schopná mnohem rychleji než „my z Česka“ předem odhalit případné problémy či nesrovnalosti…

     Takže nyní se do našeho projektu, a tedy i do našich konkrétních jednání, vložily nesporné autority - česká ambasáda v Bogodě a Czech Trade. Pokud se v tak dalekém místě podnikání za konkrétní společnost, v tomto případě za DEGIRANS SE, postaví a „kopou za ni“ tyto státní instituce, má pak nepochybně celá přípravná fáze směřující k seriózní obchodní smlouvě zcela jiný rozměr i prestiž, než když s místními podnikateli komunikuje český podnikatel sám.

     Z tohoto kroku – tedy ze zahájení zmíněné spolupráce – mám velmi dobrý pocit, protože jsem přesvědčena, že jdeme konečně tím nejsprávnějším směrem a využíváme všech dostupných prostředků, které nám dopomůžou k tomu, abychom tuto důležitou investici zajistili co nejlépe.

     Nového obchodního partnera - společnost GUTIERREZ GROUP, která má sídlo v Medellíně, nám Czech Trade nejen pomohl najít, ale i ji pro nás prověřil. Zjistil vše dostupné: její obchodní rating, kde a jak působí, s jakými dodavateli spolupracuje, atd. Její výpis z obchodního rejstříku a další dokumenty této firmy už mají naši akcionáři ve své zabezpečené zóně…

Finále v Bogotě a Medellíně za dveřmi

     Jednání o koupi půdy od GUTIERREZ GROUP natolik pokročila, že nás, zástupce DEGIRANS SE, aktuálně čeká cesta do Kolumbie, abychom obchod dovedli do finále. Dny od 19. listopadu až do 4. prosince 2018 tedy budu trávit v Kolumbii, především v Bogotě a Medellíně. Musím navštívit naši advokátní kancelář VS + M Abogados v Bogotě, pojedu do GUTIERREZ GROUP do Medellína a budu jednat s bankami v Bogotě, protože je nutné vybrat partnerskou banku, přes kterou budeme posílat peníze.

     Nejvíc práce mě čeká v Bogotě, jelikož tam mám domluvená setkání ještě i s dalšími konkurenčními obchodníky s půdou, abych se pořádně zorientovala a poznala situaci na místním trhu. GUTIERREZ GROUP je totiž jednou ze 13 společností, které v Kolumbii obchodují s půdou a plantážemi, a tak když se setkám s jejími konkurenty, můžu zjistit nejen, jak přesně trh s půdou a plantážemi v regionu aktuálně funguje, ale hlavně za jaké ceny. A můžu se pokusit předem dohodnutou cenu, za kterou budeme půdu kupovat, ještě na poslední chvíli snížit. Všechna jednání proběhnou na území naší ambasády a Czech Trade v Bogotě, za přítomnosti zástupců těchto organizací.

     V druhé polovině pobytu pak v doprovodu zástupců Czech Trade navštívím půdu a plantáže, určené pro nás. Na místě a na vlastní oči uvidím, jak GUTIERREZ GROUP v praxi pracuje. V nabídce máme dva pozemky v ceně 350 dolarů za hektar. Při této ceně je vstup na jeden strom (bez sadby a bez péče) 44 centů. Pro srovnání: v Paraquay to bylo 7,5 tisíc dolarů za hektar a 9,19 dolarů za jeden strom. Což je opravdu zásadní rozdíl! Doufám, že se mi tu cenu 350 dolarů za hektar ještě podaří trochu snížit…

Letter of Intent na dosah ruky

     Uzavření smlouvy o koupi půdy pro naše stromy za nejlepší možnou cenu – to je cíl, který chceme dosáhnout ještě do konce letošního roku. Ostatně, se společností GUTIERREZ GROUP už bylo uzavřeno memorandum, tzv. Letter of Intent, což je právně nezávazná dohoda o vzájemné spolupráci, v níž stojí, že do konce letošního roku DEGIRANS SE od GUTIERREZ GROUP koupí půdu v rozpočtu cca 200 tisíc až 250 tisíc dolarů. Půjde tedy zhruba o 860 hektarů. V tomto případě se musí počítat s tzv. plantážovým ráciem, tedy plochou, která se skutečně stromy může osadit. Plantážové rácio tvoří 80 % rozlohy pozemku, takže by se na uvedenou plantáž mělo vejít cca 688 tisíc stromů.

     Už jsme tedy našli partnera, od kterého chceme koupit půdu a nyní pomocí Česty, Czech Trade a české ambasády v Bogotě se snažíme zajistit tuto naši investici tak, aby naši akcionáři byli spokojeni. Akce „koupě půdy“ tedy spěje k závěru!

Budeme největší projekt v Kolumbii

     Musím ještě upozornit na zajímavou souvislost: s projektem MY TREES jsme v Jižní Americe hodně zaujali a v současnosti jsme jeden z největších českých projektů projednávaných v Kolumbii. A pokud vše v příštích dnech tzv. dopadne, budeme tam aktuálně vůbec největší českou investicí. Wow!

Beata Pilná,

předseda představenstva, DEGIRANS SE

 

 

 

Zpět na všechny články

Napište nám: