Valná hromada: proč je tak důležitá a co se na ní­ dozví­te

21.09.2018

     Určitě víte, že Valná hromada je nejvyšší statutární orgán v kapitálových obchodních společnostech a její zřízení je ze zákona povinné. Nejspíš je vám rovněž známo, že tento kolektivní orgán nejen, že může velmi podstatně ovlivňovat dění ve společnosti, ale má i rozhodovací pravomoci. Lidově řečeno, Valná hromada může všechno! 

      Společnost DEGIRANS SE bude mít letošní Valnou hromadu ve čtvrtek 18. 10. 2018. A protože je tato velká událost už doslova za dveřmi, chci vám, všem našim akcionářům, ještě jednou připomenout (pozvánku s informacemi jste už dostali) její důležitost.

3 hlavní důvody, proč se zúčastnit

     Každý akcionář, i držitel těch nejmenších akcií, má právo se Valné hromady zúčastnit a měl by si ve vlastním zájmu na ni udělat čas.

  1. Vždyť jde zpravidla o jediný moment v roce, kdy se může fyzicky setkat s představiteli společnosti, jíž svěřil své peníze a zeptat se jich přímo na cokoli, co ho v souvislosti s jeho investicí zajímá.
  2. Valná hromada je zároveň i nástroj akcionářů ke kontrole dozorčí rady a vůbec vedení společnosti: zda dělá to co dělat má, jakým způsobem hospodaří penězi a majetkem akcionářů.
  3. Valná hromada je oficiální příležitost, kdy akcionář může osobně (ale i po právní stránce) přímo a ihned zasáhnout do dění v akciovce…

Proč složitě a pozdě

     Svolání Valné hromady je značně administrativně náročná záležitost, protože je nutné splnit tzv. zákonné normy. První z nich je povinnost poslat minimálně 30 dní před konáním Valné hromady pozvánku a doručit ji všem akcionářům. A nejlépe doručit ji jak písemnou, tak elektronickou formou. Je také třeba předem připravit všechny potřebné materiály pro Valnou hromadu a dát je včas k dispozici akcionářům: obsahují řádnou účetní uzávěrku, podnikatelský plán na další rok a zprávu o podnikání za rok předešlý…

     Letošní, v pořadí už 4. Valnou hromadu děláme až na podzim, tedy poměrně pozdě, protože jsme čekali na určité důležité informace, které musejí na Valné hromadě zaznít. Týkají se především zpráv z Jižní Ameriky, o nichž víme, že budou akcionáře zajímat především. Další důvod byl ten, že účetní uzávěrka se letos konala až 7. 7., jelikož se k ní opakovaně vyjadřoval daňový poradce.

Jak Valná hromada probíhá?

     Většinou tak, že máme nejdříve tzv. neoficiální část. Na ní probereme jednotlivé projekty: co se v nich událo v uplynulém období a co vše se ještě bude dít ve smyslu hlavních cílů v roce 2018. Projekty představí a přímo k nim budou hovořit jejich jednotliví šéfové - tak, aby se akcionáři o nich dozvěděli co nejvíc. Většinu těchto informací nalezne každý akcionář ještě i ve své zabezpečené zóně na webu. Máme ale zkušenost, že zdaleka ne každý tam informace pravidelně sleduje, takže je dobré, když je zde uslyší přímo z první ruky.

     Na Valné hromadě budou letos poprvé přítomni také účetní a daňový poradce, aby mohli akcionáři pokládat přímo otázky jim, protože jako odborníci dokáží ihned zodpovědět i náročné dotazy z oblasti hospodaření s financemi a daňových odvodů. Vyzvali jsme už akcionáře, pokud by měli dotazy složitějšího charakteru, aby nám je poslali předem, abychom se na ně mohli připravit a oni tak mohli získat na místě okamžitou fundovanou a vyčerpávající odpověď.  

     Oficiální část valné hromady je pak už o konkrétním hlasování o jednotlivých bodech Valné hromady (její program znají všichni z pozvánky). Jak už bylo řečeno, akcionáři můžou na Valné hromadě s nepatrnou nadsázkou všechno. Mají právo a možnost se nejen ptát na cokoli, ale i navrhovat, případně i měnit vše, co uznají za vhodné….

Proč by měl akcionář na Valnou hromadu určitě přijít?

     Hlavní důvod k účasti je nasnadě: každý akcionář je de facto spoluvlastníkem společnosti, takže by pro něho mělo být důležité dozvědět se, jak společnost hospodaří s jeho penězi, jakých dosáhla výsledků a kam v nejbližší době podnikatelsky míří. Účast na Valné hromadě se dá přirovnat k volbám. Občan, který nejde volit, se tím vzdává možnosti a svého práva osobně zasáhnout v dané chvíli do řízení společnosti, v níž žije.

A co kritika? Tu konstruktivní vítáme…

     Je jasné, že na Valné hromadě se nejen prezentují dosažené výsledky, ale že se na ní mluví i o tom, co se eventuálně nepovedlo a co tedy může být předmětem kritiky. V této souvislosti chci zdůraznit, že konstruktivní kritiku vítáme vždycky, jsme za ni dokonce vděční, a to upřímně. Moc dobře si totiž uvědomujeme její hodnotu. Vždyť je-li oprávněná a skutečně konstruktivní, přináší kromě (sice osobně nepříjemného) sdělení „děláte to blbě“ poučné racionální argumenty „proč“ a hlavně užitečný, inspirativní návod nebo aspoň směr řešení „jak to dělat líp.“  Takováto kritika může přinést i velká pozitiva, takže by bylo nesmyslné se jí bránit. V případě, že konstruktivní kritika byla oprávněná, přispěje k nápravě či zlepšení a pokud tak zcela oprávněná nebyla, přinese prospěšnou revizi stávajícího stavu a příjemné ujištění, že vyhovuje, že postup byl správný.

Nejužitečnější je tvůrčí diskuse

     Mezi našimi akcionáři jsou zkušení a úspěšní podnikatelé, kteří společnosti DEGIRANS SE a jejím projektům opravdu mohou svými názory (i těmi kritickými) velmi prospět. Mám s tímto už i osobní zkušenost, a tak můžu říct, že jejich druh kritiky vlastně ani nebývá nepříjemný, protože se brzy překlopí do tvůrčí diskuse, která směřuje k novým a zajímavým řešením.

     Bohužel ale – a toto platí i obecně – praxe ohledně kritiky na Valné hromadě bývá nejčastěji taková, že ti zkušení a konstruktivní jsou většinou v pohodě a kritizují jen takoví, kteří umí velmi hlasitě říct pouze ono „děláte to blbě“, aniž by uměli vysvětlit „proč“, a už vůbec nedokáží naznačit „jak to dělat líp“. Tak takovouto kritiku, mám-li být upřímná, nevítáme, protože je prvoplánově destruktivní a nic dobrého nepřináší.

     Každý snad uvěří tomu, že vedení společnosti nedělá nic „blbě“ záměrně! Naopak, dělá vše tak, jak nejlépe umí. A pokud to někdo vidí jinak, měl by nám umět vysvětlit, v čem chybujeme a proč, a ideálně ještě aspoň naznačit směr, který podle něho povede ke zlepšení. Jen tak se můžeme společně dobrat eventuální nápravy a lepších výsledků.

A co osobní zodpovědnost?

     Téma Valné hromady úzce souvisí také s osobní zodpovědností. Ta má ještě bohužel v ČR značně jiný (o mnoho menší) obsah než ve většině vyspělých zemích. Cítím proto nutnost v tomto blogu vysvětlit, jak v DEGIRANS SE osobní odpovědnost akcionáře vnímáme. Vidíme ji tak, že akcionář je svrchovaný majitel akcií a je tedy pouze na něm, jak s nimi pracuje. Jestli tak, že se průběžně zajímá, co se s jeho penězi děje a třeba i dá najevo svou sounáležitost s projektem tak, že s vedením komunikuje a sdělí svůj názor. Nebo, málo či vůbec nesleduje informace o investorském projektu, jehož je účastníkem… Zkrátka, je to jen a pouze na jeho rozhodnutí a jeho osobní odpovědnosti.

     Pokud vás v tuto chvíli zajímá, jak vedení společnosti vnímá svoji odpovědnost, ráda aspoň stručně odpovím: nakládat s penězi akcionářů co nejlépe ve smyslu dohodnutých investorských projektů, umožnit každému akcionáři plynulý přístup k maximálně transparentním výsledkům i ke všem informacím a brát vážně a zabývat se všemi jeho názory, náměty, kritikou a připomínkami, které jakkoli souvisejí s jeho investicí.  

Společnost vs. akcionář? To určitě ne!

     Ráda bych ještě v této souvislosti reagovala na postoje některých akcionářů, jež se dají shrnout do výroku „ty pracuješ pro mě, tak se podle toho chovej a snaž se!“ Ano, míním tím jejich vztah k nám, kteří prezentujeme vedení společnosti DEGIRANS SE. Pro sebe jsem si citovaný vztah a postoj nazvala „společnost versus akcionář“ a je podle mého mínění veskrze špatný a škodlivý. A podotýkám, že ho neberu vlastně ani osobně, protože je mi jasné, že dotyční by tento svůj postoj cílili i na kohokoli jiného, protože prostě takto chápou fungování investorských byznysů.

     Hlavní problém vidím v tom, že si v hlavě špatně nastavili onen vztah společnost-akcionář. Neuvědomují si zřejmě, že žádný vztah „versus“ nemůže dobře fungovat! Vztah vedení investorské společnosti a akcionářů by rozhodně neměl být ani náznakem rivalitní, naopak, měl by být veskrze partnerský a přátelský. Vždyť v tomto investorském programu jsme všichni rovnocenní partneři a nikdo zde není šéf, který by měl výhradní patent na rozum. A hlavně, přece nám všem jde o společnou věc!

Akcionáři = naši partneři

     Je to tedy všechno, jak se dnes říká, „o vztahu a o přístupu“. Chci vás proto ujistit, že celé vedení společnosti DEGIRANS SE bere všechny akcionáře (ale rovněž i členy), jako své partnery. Kdybych se nebála být trochu patetická, řekla bych - jako členy naší velké podnikatelské rodiny. A určitě se mnou budete souhlasit, že v každé správně rodině se má o všem pro všechny důležitém spolurozhodovat, spolupracovat na tom a především „to“ vždy spolu pořádně a přátelsky prodiskutovat.

     Ostatně proto jsme už na začátku nastavili se svými akcionáři komunikaci tak, že se na vedení společnosti můžou obracet (přes web, či mailem) s dotazy, připomínkami, náměty i kritikou vlastně kdykoli po celý rok, že ani nemusejí čekat na Valnou hromadu…

Beata Pilná,

předseda představenstva, DEGIRANS SE

 

 

 

 

 

 

Zpět na všechny články

Napište nám: