Daňové přiznání­, každoroční­ chví­le pravdy

16.07.2018

     Dobu má dáti-dal nejspíš taky nemusíte, i když ctíte její nutnost. Víte o ní sice předem, přesto vás každoročně ve chvíli, kdy máte kupu jiné práce, její blízkost překvapí, až rozladí svou důležitou naléhavostí. Nese sebou větší papírování, návštěvy účetního a taky, přiznejme si to, jisté napětí. Ano, v tomto blogu bude řeč o posledním daňovém přiznání!

     Daňové přiznání společnosti DEGIRANS SE za období od 1. 1. do 31. 12. 2017 bylo podáno 7. 7. 2018. Tedy v řádném termínu a s výsledkem, který jsem očekávala. Můžu mít z něj radost, protože celkově dopadlo velmi dobře. A dokonce jsem se při jeho přípravě nečekaně pobavila!

Doporučení FÚ na toaleťáku: k zasmání!

     Než zde podám náš „daňový výsledkový raport“ s osobním vysvětlujícím komentářem, musím se s vámi podělit o naznačenou „veselou historku z natáčení,“ vlastně pardon, z vyplňování daňového formuláře. Zrovna jsme s ním v kanceláři začínali (a žádná legrace u toho rozhodně nebyla), když se neplánovaně stavil, prý na „rychlý kafe,“ můj kamarád známý recesista, s nímž už léta sdílím podobný smysl pro humor.

     "Tady máš praktický dáreček, budeš ho teď potřebovat“, pravil s vážnou tváří a předal mi plastovou kulatou dózu s podezřele známým potiskem. Vyndala jsem z ní roli toaletního papíru s formulářem Přiznání k dani… a téměř identickými kolonkami, jaké jsme právě měli otevřené v počítači. A co víc, hned na konci první stránky tohoto Přiznání na útržku WC roličky, na mě volal tučný text:

Tip FÚ: Víme, jak je to doopravdy, proto nám ušetřete práci a sami na sebe zavolejte hospodářskou kriminálku!

     No, řekněte upřímně, co by to s vámi v tu chvíli udělalo?! Jasně, že vážnost situace byla v kanceláři rázem ta tam! A kamarád si tímto vynutil nejen „veselé kafe,“ ale nakonec i společný odchod na oběd v blízké restauraci. To abychom získali, před pokračováním práce na Přiznání, od této rozverné pauzy větší odstup…

     Tak. Veledůležité téma aktuálního daňového přiznání jsme odlehčili příhodou ze soudku život tropí hlouposti, a nyní už jen vážně. Skočíme rovnou do naší účetní reality.

Výsledky: velké mínus, ale mnohem větší plus

     Nejdůležitější závěry z našeho hospodaření jsou: společnost DEGIRANS SE skončila za rok 2017 v minusu 9 milionů 869 tisíc korun, zato dlouhodobý majetek společnosti se zvýšil za minulé období z mínus 14 milionů na 31 milionů Kč!

     Vyrazilo vám to dech? Jste v šoku? Nerozumíte mému úvodnímu pochvalnému konstatování? Ráda zde vše aspoň stručně vysvětlím.

Šok z deficitu? Ale kdeže…

     První jmenovaná položka (deficit) se samozřejmě může na první pohled zdát jako velmi negativní záležitost. Zvláště pak člověku bez ekonomického vzdělání: vidí „konec v mínusu“ a je to pro něho „všechno špatně“! V takovém případě je ale dobré se podívat do rozvahy společnosti DEGIRANS SE, která říká, že i přes tento schodek dlouhodobý majetek společnosti neustále a značně roste. Vždyť se zvýšil za sledované období z mínus 14 milionů na 31 milionů! V reálu to tedy znamená, že stále zdravě investujeme.

     Pro jednotlivé akcionáře z toho sice v této chvíli dividenda nekouká, nicméně blýskání na lepší časy odhalují právě aktiva, v nichž se objevily: velké zvýšení dlouhodobého majetku jak nehmotného tak hmotného a vzrůst dlouhodobého finančního majetku. Jinými slovy, společnost DEGIRANS SE hospodaří sice s deficitem, ale mohutně investuje a to tak, že rozmnožuje reálný majetek, čímž zvyšuje svoji vlastní celkovou cenu.

     Je dobré tedy výsledek vidět touto optikou! A zároveň si uvědomit, že dva projekty společnosti DEGIRANS SE (MY TREES a SPACESPY) jsou stále ještě ve výstavbě, a tudíž zatím nemůžou přinášet kýžený zisk…

Nemáme žádné úvěry!

     Musím také zdůraznit, že společnost DEGIRANS SE nemá žádné úvěry! Pokud se právě ptáte, kde jsme „na to“, když si nepůjčujeme, vzali, ráda a pyšně odpovím: investice jsme mohli zaplatit výhradně z peněz za prodej akcií naší společnosti!

Trocha teorie nikoho nezabije

     Pro ekonomicky méně fundované si dovolím ještě připomenout, že každá firma by měla mít „jako pojistku“ pro své podnikání tzv. reálný investiční majetek. Proč? Především proto, že pokud firma nebude zdravě investovat, nebude mít na začátku podnikání, kdy toto podnikání ještě negeneruje zisky, hotové peníze na nutné platby! Řada společností si v takovém případě na tyto platby bere různé úvěry, což ovšem není případ DEGIRANS SE.

     Máme totiž opačnou filozofii: na „keš platby“ si musíme vydělat! A to se nám dobře daří. Ostatně, ohledně zvýšení našich tržeb se můžeme pochlubit, že už nyní v červenci, překonáváme rok 2017. Tržby z prodeje výrobků a služeb jsou jedna z položek daňového přiznání – a jsou to peníze, které vygenerovala společnost DEGIRANS SE ze svých projektů, tj. především z projektů IN-SPIRO a PLAY SAFE. (Pozor, sem nepatří akcie společnosti, vždyť prodej akcií není tržba!).

     Musíme si ale zároveň uvědomit, že ani společnost, která má vysoký zisk, nemusí být zdravá: může mít ten vysoký zisk z toho, že rozprodala svůj majetek. V takovém případě akcionáři sice dostanou své dividendy, ale příště už budou na nule a zbydou jim akcie bezcenné společnosti….

Trend navyšování příjmů už začal

     O hospodaření DEGIRANS SE tvrdím už od roku 2014: nejméně po dobu příštích pěti let, což znamená ještě asi příští rok, půjdeme do značného mínusu. Nicméně od roku 2020 se mínus bude zmenšovat, protože se už budou razantně zvyšovat příjmy společnosti. Mimochodem, už v roce 2017 se nám zvýšily příjmy celkově asi o 25 %, což tento můj předpoklad jen potvrzuje. Trend navyšování reálných příjmů tedy vlastně už začal…

     Společnost DEGIRANS SE se chová tak, aby rozšiřovala svůj majetek a zvyšovala tržby. A tento trend chceme udržet, jelikož ho považujeme za nesmírně důležitý pro zdravý vývoj společnosti.

     I v roce 2018 budeme tedy rozšiřovat dlouhodobý majetek. Předpokládáme, že se v něm objeví i nákup půdy (na pěstování stromů v projektu MY TREES), o kterém aktuálně jednáme s partnery v Jižní Americe. Tato položka by se měla v našem účetnictví projevit ještě do konce letošního roku. Nicméně na férovku připomínám, že celkově za rok 2018 očekáváme, že budeme stále ještě v plánovaném mínusu.

Ještě správná otázka: jak schodek přes 9 milionů vznikl?

     Letošní schodek vznikl tak, že jsme v roce 2017 uhradili 6,6 milionů Kč za další vývoj aplikace SPACESPY (čímž jsme investovali do tohoto projektu) a 13 milionů Kč jsme dali jako zálohu na koupi půdy pro pěstování stromů pro projekt MY TREES v Paraguay. Už z prostého součtu těchto dvou čísel vyplývá, že kdybychom na tom byli zle, měli bychom za rok 2017 schodek nejméně 19,6 milionů korun, a ne necelou polovinu!

     Takže znovu připomínám, že tyto dvě investice jsme zaplatili z vlastních zdrojů, konkrétně z peněz akcionářů. A jelikož jsme peníze akcionářů neutratili za provozní náklady, ale výhradně jsme je použili jako investiční, tak jsme tím zvýšili majetek společnosti. A nyní oprávněně očekáváme zisk z této investice… Ostatně, první ziskové, takto investované peníze akcionářů, se nám už vrací z projektu PLAY SAFE: nakoupili jsme investiční byty, které pronajímáme, takže nám generují zisk v podobně zaplacených nájmů.

Daňové přiznání = zrcadlo hospodaření

     Ekonomicky zdatnému akcionáři či investorovi stačí si „vytáhnout“ daňové přiznání: podívá se na aktiva a pasiva dané firmy, mrkne na její spotřebu a už ví, která tzv. „bije“, případně se ještě na něco málo zeptá. Zato člověk bez ekonomických znalostí, který vstoupil do našeho projektu, protože se mu zalíbil a získal k němu důvěru, může být větším schodkem vyděšený. Potřebuje tudíž poněkud podrobnější komentář a více informací, aby pochopil, že v určitých případech může být hospodaření se schodkem vlastně úspěšné. Že vzhledem ke konkrétním bodu vývoje společnosti vlastně o ní vypovídá, že se zdravě vyvíjí. 

Jsme plně transparentní

     Daňové přiznání včetně veškeré dokumentace budou mít ještě podrobněji všichni akcionáři DEGIRANS SE v příštích dnech ve svých zabezpečených složkách, takže si vše můžou pořádně prostudovat. Veškeré důležité údaje o hospodaření společnosti DEGIRANS SE se ještě samozřejmě objeví i ve Výroční zprávě a v materiálech pro Valnou hromadu.

Beata Pilná,

předseda představenstva, DEGIRANS SE

 

 

 

 

 

Zpět na všechny články

Napište nám: