Blog na přání­ - inventurka na úvod

06.04.2018

     Jak to máte s empatií nebo přímo telepatií v práci? Nechci se chlubit, ale já v tomto směru dělám pokroky! Zrovna ve chvíli, kdy jsem „cvičně“ projížděla tyto stránky a přemýšlela nad tím, jestli na nich za a) máme všechno, co tam chceme a potřebujeme mít a za b) se snažila vžít do našich akcionářů a návštěvníků, abych se dobrala k tomu, jak na ně obsah našeho webu může působit, se ke mně dostala ta nejsprávnější odpověď, které říkáme zpětná vazba. A přímo od těch nejpovolanějších, tedy od našich akcionářů!

       „Uvítáme ještě víc souvisejících informací ke všem projektům. Máme sice všechna důležitá „konkréta“ v uzavřené sekci, ale trochu nám chybí onen „cvrkot kolem,“ podrobnější info o vývoji projektů.“ Tak by se dalo shrnout přání akcionářů, které na mě „vybaflo“ z jejich jinak pochvalných a přátelských mailů a reakcí na náš březnový malý dotazník.

Rádi vyhovujeme!

     Jasně, určitě, nemáme s tím v DEGIRANS SE žádný problém! Naopak, vlastně z tohoto nového požadavku máme radost, vždyť signalizuje hlubší zájem. Můžeme se v tuto chvíli jen omluvit, že nás toto nenapadlo hned, vždyť od začátku chceme být co nejvíce transparentní. Nejen kvůli tak zásadní důvěře, ale i proto, aby naši akcionáři dostali opravdu všechny informace, které je zajímají.

     Takže to právě těmito řádky napravujeme! Zavádíme tímto na stránkách DEGIRANS novou rubriku – Blog - v níž vás všechny, které to zajímá, budeme průběžně informovat, jak se naše jednotlivé projekty vyvíjejí a co se kolem nich děje. Tedy pokaždé, když náhle nastane, nebo se bude blížit změna či událost, která s projekty přímo souvisí, nebo je může nějak ovlivnit, dáme vám o tom v této rubrice vědět!

     V tomto prvním Blogu si tedy pro začátek „dáme“ velmi upřímnou „inventurku“ všeho podstatného současného dění ve všech čtyř našich projektech.

SPACESPY: od nás splněno, ale…

     Začínám pro DEGIRANS SE vlastně svým způsobem nejtěžším projektem. Unikátní geolokační vyhledávací aplikace SpaceSpy totiž stále ještě řeší technické parametry, i když podle původního plánu měla mít už touto dobou plný výkon. Z našeho pohledu investora to není radostné, ale v zájmu objektivity musím dodat, že z pohledu tvůrců a vývojářů appky je to i proto, že do ní průběžně přidávají nové moderní funkce, čímž ji dostávají na vyšší level a udržují tak na špici obdobných produktů. Což je vlastně v tomto segmentu žádoucí.

      Jeden z důkazů atraktivity SpaceSpy ostatně bylo i loňské pozvání na World Wealth Creation Conferenci do Singapuru, kde si vystavovatele pečlivě vybírají. S appkou jsme tam v listopadu 2017 skutečně přijeli a naše účast byla v zásadě úspěšná. Odjížděli jsme ujištěni, že s tímto projektem jdeme správným směrem. To ovšem nic nemění na faktu, že další vývoj appky bude vyžadovat mnohem víc peněz a času, než jsme si původně mysleli. Z naší strany (od Degirans) jsme smluvně vše splnili - tedy zafinancovali už naprosto všechno, co jsme měli. A protože nemáme ambice být oním generálním a „průběžným“ investorem pro SpaceSpy, snažíme se nyní pomoct majiteli aplikace takového velkého investora najít, aby mohl ve vývoji SpaceSpy pokračovat způsobem, jaký si sám zvolil.

IN-SPIRO: Holky z marketingu a demolice

     Naše pražské coworkingové centrum In-Spiro se v posledních měsících značně změnilo a celkově velmi pokročilo. Zhruba po čtyřech letech, po které provoz centra zajišťoval (velmi dobře) tým naší první manažerky Stáni, došlo v posledních měsících k postupné a vlastně přirozené obnově téměř celého kolektivu pracovníků In-Spira. Mladí lidé z minulého manšaftu, jak už to v životě chodí, odcházeli vstříc svým novým životním výzvám. Loučili jsme se s nimi přátelsky, nicméně to pro nás znamenalo najít nové. Zodpovědné hledání se nám vyplatilo: dnes je už prakticky celý tým obnovený a vše nasvědčuje tomu, že skvěle.

     Nová manažerka In-Spira Lucie Kalusek nastoupila na podzim minulého roku a záhy se úspěšně pokusila o nalezení „nové identity“ centra tím, že v něm dala značný prostor Holkám z marketingu. Jde o již zavedenou skupinu profesionálek, které svou práci berou vážně, mají ji rády a aktivně „makají“ nejen na zviditelnění svého oboru, ale i na vlastním profesním a osobním růstu. Sama manažerka Lucie je zakládající členkou tohoto uskupení, takže důvěrně zná jeho život a potřeby. Mimochodem, Holek z marketingu přibývá, mají už na 8000 členek z celé republiky!   

     Komunikace mezi Holkami z marketingu, jejich akce a aktivity, se natolik rozšířily, že ty nejaktivnější z nich začaly mít potřebu se scházet i naživo a nejenom virtuálně, jako předtím. A tak Lucie dala, jako nová manažerka, Holkám k dispozici prostory In-Spira. Dobře totiž pochopila, že to bude ku prospěchu nejen této profesní skupiny, ale také našeho coworkingového centra. A skutečně, jde jednoznačně o vzájemně výhodné spojení. Současně si byla také vědoma i nutnosti určitého odlišení se od ostatních coworkingových center, kterých v Praze už působí opravdu hodně a vzájemně si konkurují. Pro úspěch centra je v současnosti naprosto nezbytné, aby In-Spiro vedle běžných služeb nabízelo i originální zaměření na určitou skupinu uživatelů.

     Takže dnes je situace v In-Spiru následující: zůstává v platnosti, že naše coworkingové centrum bylo, je a bude přátelským místem s odpovídajícími službami pro práci naprosto každého, kdo ho vyhledá. Nicméně, situace na coworkingovém trhu a další objektivní příčiny tohle zacílení upravily tak, že nyní služeb In-Spira využívají především lidé z marketingu. Jednoduše proto, že centrum se na ně specializuje, takže právě zde nacházejí nejvíce potřebných kontaktů a podnětů ke své práci a dalšímu odbornému růstu. In-Spiro tímto získalo ještě i další velkou platformu pro sebeprezentaci, která mu přivádí  nové klienty. Vždyť „markeťáků“ obecně přibývá, dneska se už musí o marketing, zvláště pak o ten mobilní, zajímat vlastně každá, i malá firma….

     Další velké téma kolem In-Spira je fakt, že dům, v němž sídlí, půjde v dohledné době k zemi. Jde totiž o starou kancelářskou budovu ze 70. let, která dosluhuje. Její majitelé, s nimiž máme nájemní smlouvu, se rozhodli pro demolici. Což nevítáme, ale musíme se přizpůsobit.

     Takže In-Spiro stojí nyní před otázkou, zda nové prostory, do kterých pak půjde, budou vlastní, nebo se přestěhuje zase do pronájmu. Tato otázka je pro nás a naše akcionáře velmi důležitá! Chceme se opět rozhodnout správně a zodpovědně, takže se už nyní tímto dilematem zabýváme, i když ještě nemáme výpověď a ani neznáme přesné datum změny.

     A věřte, že to není lehké rozhodnout! Pro obě varianty (vlastní prostory i nájem) existuje spousta dobrých, ale i horších důvodů. Musíme je postupně všechny objevit a zhodnotit, jen tak se propracujeme k optimálnímu řešení. A nepůjde zdaleka jen o záležitosti a vztahy majetnické! Vždyť už jen samotné přestěhování na jinou adresu bude znamenat narušení vztahů nejen s pravidelnými klienty, ale i s týmem, který naše coworkingové centrum řídí a zajišťuje jeho chod.

     Zatím tedy nevíme, kdy přesně budeme muset naše stávající prostory In-Spira vyklidit, to se dozvíme možná až příští rok, ale víme určitě, že s tímto „velkým tématem“ se budeme muset v blízké budoucnosti poprat a vyřešit ho, jak nejlépe dokážeme.

MY TREES: jsme ve finiši, budeme otvírat!

     Tento investorský projekt, jehož obsahem je ekologicky pěstovat rychle rostoucí dřeviny a férově je prodávat prostřednictvím nejmodernější formy síťového marketingu v kombinaci se „zeleným“ eko-byznysem, je momentálně již před otevřením veřejnosti. Jeho softvérová platforma, kterou má na starosti americká společnost – náš partner v USA - je už od druhé poloviny února otevřená pro registrace akcionářů.  Předpokládaný termín pro zahájení veřejných kampaní na internetu a především na sociálních sítích, je 22. duben 2018 – ovšem s tím, že tento termín se může ještě změnit, protože je závislý na technických řešeních.

     Všichni akcionáři jsou pravidelně informováni. Sám americký partner jim dává vědět, „co je hotové a co ještě není“, aby věděli, co přesně můžou v danou chvíli od projektu očekávat. Postupně jsou nasazovány technické náležitosti, jako např. přihlášení se do projektu, registrování nového člena a další. Uvnitř stránek platformy, jak přibývají jednotlivé „položky,“ se tak pomalu mění grafika… Na tom všem pracuje velmi usilovně poměrně velký tým, především IT specialisté. Je samozřejmě nyní priorita, aby platforma „dobře šlapala“.

     Velkou honičku má v těchto dnech také marketingová agentura, která připravuje spuštění kampaně MY TREES na internetu, což je předpoklad přílivu dalších zájemců.

     „Veselá historka z natáčení“ je v této souvislosti ta, že projekt se ještě pořádně nerozběhl, a já už skoro nevidím svého muže! Všichni zasvěcení vědí, že můj manžel Jaroslav Pilný je v projektu MY TREES hlavní lídr a školitel pro síťaře (prodejce) a že je tudíž také už nějakou dobu sám ve víru velkých příprav. Shání a vybírá dobré spolupracovníky - obchodníky, pořádá pro vážné zájemce informativní webináře, školí a tak dále.

     Začátečnická fáze celého projektu je pro něho těžká především v tom, že nejdříve do projektu musí přivést schopné síťaře - vizionáře, které zajímá v prvním plánu především tato nová obchodní příležitost, pro kterou se dostatečně nadchnou.  Samotný byznys se stromy je pochopitelně „bere“ rovněž, ale jaksi až v druhém plánu. Musí být zkrátka schopni „vidět příležitost“ a své upřímné nadšení pro projekt předávat dál. Ale nejen to! Musí projekt pořádně pochopit a všechny jeho fáze potenciálním zájemcům umět dobře vysvětlit.

     Musím říct, že Jaroslav už má výsledky: během doslova pár dní se mu bez jakékoli reklamy podařilo, že projekt už má 400 registrovaných zájemců. To je vážně skvělé! A dokonce řada z těchto zájemců je natolik vážných, že se už začínají i školit. Tedy zajímají se o to, jak bude eko-byznys se stromy reálně probíhat a chtějí v něm působit jako síťaři.

     V projektu MY TREES máme ještě ale i další důležité události. Probíhá už konkrétní „namlouvání“ se dvěma jihoamerickými partnery – z Paraguay a z Kolumbie - ohledně koupě farmy pro pěstování stromů a také jsme už začali stavět tým „odborníků přes lesy“. Jsou to lesní hospodáři, kteří rozumí tomu, jak roste les, vědí, jak ho zdravě vypěstovat a efektivně sklidit… Neboli, budeme mít profesionály pro pěstování rychle rostoucích dřevin.

     A jak bude projekt MY TREES vypadat „organizačně“? Půjde o spolupráci mezi DEGIRANS SE – ten bude držet půdu a bude mít odborníky pro lesy i obchod - a jihoamerickou společností, která sází a pěstuje stromy a americkou společností PERFECT NETWORK Inc., která pro MY TREES zajišťuje vývoj a celý servis softvérové platformy.

PLAY SAFE: v pohodě, novinka málo podstatná

     Poslední náš projekt PLAY SAFE, pro diverzifikaci rizika, určený pouze našim investorům, je v naprosté pohodě. Máme koupených pět bytů, které pronajímáme. Jsou plně obsazené a vše probíhá v pořádku. Jediné, co je v PLAY SAFE novinka je to, že byty se nacházejí v místě, které z rozhodnutí magistrátu města Ústí n. Labem nedávno dostalo status tzv. vyloučené lokality. Což pro nás znamená fakt, že v případě nových nájemníků nemůžeme získávat peníze tzv. od sociálky. Tuto možnost jsme ale dosud stejně nevyužívali, jde tedy jen o hypotetickou záležitost, pro případ nových nájemních smluv. V současnosti máme stále velké štěstí, protože se nám lidé v bytech nestřídají, máme je obsazeny stabilními nájemníky, kteří řádně platí. Zatím tedy nic nenasvědčuje tomu, že budeme muset tuto „věc“ řešit. Nicméně platí, že v nové nájemní smlouvě bychom už onen status „vyloučené lokality a z toho vyplývajících náležitostí“ brát v potaz museli.

Beata Pilná,

předseda představenstva, DEGIRANS SE

Zpět na všechny články

Napište nám: